Ametnike ja töötajate haridus

 

Kõrgharidusega ametnikud ja töötajad:

Nimi Õppeasutus Lõpetamise aasta  Eriala Õpib
Maarja Aavik Tartu Ülikool 2007 õigusteadus MA  
Aili Adamson           Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2013 info- ja dokumendihaldus  
Are Aua Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 maaparandus  
Erki Heinaste Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2013 ettevõtlus ja majandusarvestus  
Angela Härm

Mainori Kõrgkool
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

2006

2013

rakenduspsühholoogia

info- ja dokumendihaldus

 
Evelyn Härm Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Tartu Ülikool

2011

2019

info- ja dokumendihaldus

kultuurikorraldus MA

 
Piret Jukk

Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool

2009
2017

klassiõpetaja
sotsiaaltöö

 
Kalevi Kaur Tallinna Tehnikaülikool 2004 haldusjuhtimine  
Eva Kikas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2016 sotsiaaltöö  
Leili Kuusk Tartu Riiklik Ülikool 1982 rakendusmatemaatika  
Kristi Laane Tartu Ülikool 2013 õigusteadus MA  
Olga Laanepuu Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2009 sotsiaaltöö  
Kärt Linder Tallinna Ülikool 2011 keskkonnakorraldus  
Veronika Ling Tartu Ülikool 1991 õigusteadus  
Eveli Lilleoja

Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

2014
2019
sotsiaaltöö
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika MA
 
Kaja Notta Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987 maakorraldus  
Sirje Ojalo Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1988 põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine  
Aigi Pihlak Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2004 sotsiaaltöö  
Avo Põder Tallinna Polütehniline Instituut 1989 tööstus- ja tsiviilehitus  
Aino Rebane Tartu Ülikool 1980 eesti keele ja kirjanduse õpetaja  
Marko Reimann Mainori Kõrgkool 2010 infotehnoloogia  
Aave Toomsalu Tallinna Pedagoogikaülikool 2001 sotsiaaltöö  
Tiiu Umal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 agronoom  
Siiri Voll Mainori Kõrgkool 2001 äri- ja turundusjuhtimine  

 

Keskeriharidusega ametnikud ja töötajad:

Sirje Aua Tallinna Kergetööstustehnikum 1973 tehnik-organisaator
Kersti Bernhardt Tihemetsa Sovhoostehnikum 1982 põllumajanduslik raamatupidamine
Maie Käba Räpina Sovhoostehnikum 1974 aiandusagronoom
Tarmo Riisk Olustvere Sovhoostehnikum 1976 agronoom
Kadi Soolo Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool 1998 sekretär-raamatupidaja
Elle Tints Tallinna Majandustehnikum 1974 finantsist
Rein Vahtra Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikum 1975 metsamajandus

 

Keskharidusega ametnikud ja töötajad:

Mati Adamson J. Köleri nim Viljandi IV Keskkool 1989
Sirje Türk Johannes Lauristini nim Tallinna 16. Keskkool 1975
Ülle Udras Võru I Keskkool 1979