Keskkonnateated

05.04.19

Komplekslubade taotlused

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Mangeni PM

Õhusaastelubade taotlused

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Kõo Agro

Keskkonnamõjude hindamine

Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programm 

Looduskaitsealad

  • Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" lisa KAART

Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi) ning Põhja-Sakala vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ajavahemikus 8. aprillist 2019 kuni 5. maini 2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise avalik arutelu toimub 23. aprillil 2019 kl 15.00 Põhja-Sakala vallavalitsuse saalis, kus tutvustatakse laekunud küsimusi ja ettepanekuid ning kaitsekorra viimast seisu.

Põhja-Sakala vallas tekivad uued kaitsealad Kõpu piirkonnas:

Naistevalla looduskaitseala ja

Kuninga-Rimmu looduskaitseala

 

 

 

 

article-author: KÄRT LINDER