Jõuluvana kontor teatab!

02.12.19

JÕULUPEOD TOIMUVAD:

Olustvere piirkonna koduste laste jõulupidu 13. detsembril kell 16.30 Paala rahvamajas.
Eelregistreerimine 5373 2250.

Vastemõisa piirkonna koduste laste jõulupidu 16. detsembril kell 13.30 rahvamajas.
Eelregistreerimine 439 7295.

Suure-Jaani lasteaias Sipsik:
16. detsembril kell 16     4–5-aastased,
17. detsembril kell 16     3–4-aastased,
18. detsembril kell 10  1,5–3-aastased,
18. detsembril kell 16     5–6-aastased.
Oodatud on ka kodused lapsed. Eelregistreerimine 437 1198.

Kõidama lasteaias Traksik:
17. detsembril kell 10  kuni 4-aastased,
17. detsembril kell 16  vanem rühm.
Oodatud on ka kodused lapsed. Eelregistreerimine 437 1237.

Sürgavere lasteaias Vembu 18. detsembril kell 16.
Oodatud on ka kodused lapsed.

Võhma piirkonna koduste laste jõulupidu 18. detsembril kell 16 Võhma Vaba Aja Keskuses.
Eelregistreerimine 437 7212.

Kirivere kooli lasteaia Tähekild jõulupidu 19. detsembril kell 16 Kõo teenuskeskuse saalis.
Oodatud on ka Kõo piirkonna kodused lapsed ja väljaspool valda õppivad põhikooli õpilased.
Täiendav info 437 8530.

Tääksi lasteaia ja kooli ühine jõulupidu 19. detsembril kell 16.
Oodatud on ka kodused lapsed.

Kõpu põhikooli jõulupidu 20. detsembril kell 17 Kõpu mõisas.
Oodatud on ka Kõpu piirkonna kodused lapsed. Eelregistreerimine 439 6622.
 

  Lapsed, kes ei osale jõulupeol, ja ka väljaspool koduvalda lasteaias käivad / põhikoolis õppivad lapsed saavad oma pakid kätte piirkondlikust (Kõo, Kõpu, Võhma) teenuskeskusest, Vastemõisa raamatukogust ja Suure-Jaani sotsiaalosakonnast kuni 8. jaanuarini 2020.

Info Suure-Jaanis 435 5438, Kõos 437 8530, Kõpus 439 6622, Võhmas 437 7212.

 

article-author: ANGELA HÄRM