Pakume tööd

Põhja-Sakala Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 
Sürgavere Kultuurimaja direktori 0,4 ametikohale.

 

Töö kirjeldus:

 • Sürgavere Kultuurimaja tegevuste juhtimine
 • huvialategevuse korraldamine
 • ürituste organiseerimine

Direktori põhiülesandeks on kultuurimaja töö juhtimine, mis hõlmab eelarve koostamist ja igapäevast majandamist, arengusuundade väljatöötamist ja ellu rakendamist, asjaajamise korraldamist, tööks vajalike kordade ja eeskirjade kehtestamist jm, mis tuleneb kultuurimaja põhimäärusest.

Kandidaadilt eeldame:

 • vähemalt keskharidust või nõuetele vastavat keskeriharidust
 • head arvutikasutamise oskust
 • suurt huvi valdkonna vastu
 • töökogemust kultuuri alal
 • head suhtlemis- ja väljendusoskust
 • suutlikkust algatada uusi ideid ja neid ellu viia
 • loomingulisust ja loovust
 • iseseisvat mõtlemist, otsustus- ja vastutusvõimet
 • koostöövõimelisust, organiseerimisvõimet, analüüsi- ja planeerimisoskust
 • avatust, aktiivsust ja positiivset ellusuhtumist
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalust
 • valmisolekut töötada õhtusel ajal ja nädalavahetustel/pühade ajal

 

Kasuks tuleb:

kultuurialase töö juhtimise kogemus, projektide kirjutamise kogemus, projektide läbiviimise/juhtimise kogemus, hea pingetaluvus

 

Tööandja pakub:

 • põnevat ja vaheldusrikast tööd uues kiiresti arenevas omavalitsuses
 • häid eneseteostusvõimalusi Sürgavere Kultuurimaja arendamisel
 • mitmekesiseid kogemusi ja arenguvõimalusi
 • enesetäiendamise võimalusi

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri  elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 3. märtsiks 2019 e-posti aadressile pohja-sakala@pohja-sakala.ee märgusõnaga „Kultuurimaja direktor".
 
Lisainfo: kultuurispetsialist Evelyn Härm, telefon 5340 5835, 
e-post: evelyn.harm@pohja-sakala.ee
 

 

Statistika

Bevölkerung: 8205
Bereich: 1153 km²
Größte Siedlung: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1271, 1059)
Schulen: 6
Kindergarten: 9
Dörfer: 70
Hobbyschulen: 2