Sotsiaalosakonna teated

Sotsiaaltranspordi teenuse osutamine ajavahemikul 16. juuli – 19. august ei toimu tavapäraselt seoses puhkustega. Tagatakse vaid erakorralised sõidud. Loodame teie mõistvale suhtumisele.

Sotsiaalosakonna puhkused

Olga Laanepuu (Võhma teenuskeskus) 02.–20. juuli, vajadusel pöörduda Piret Jukki poole, telefon 5855 9980.

Piret Jukk (Kõo teenuskeskus) 30. juuli – 12. august, vajadusel pöörduda Olga Laanepuu poole, telefon 5669 5308.

Ülle Udras (Suure-Jaani) 16. juuli – 5. august.

Aave Toomsalu (lastekaitse) 30. juuli – 2. september.

Eveli Lilleoja (sotsiaalosakonna juhataja) 9. juuli – 5. august.

Andke endast märku

Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt, seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks ning abistamiseks. Huvi korral palun endast märku anda e-posti aadressile eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Täname!

Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.


 

article-author: ANGELA HÄRM