Sotsiaalosakonna teated

Hei, väärikas autojuht, see on hea võimalus just sulle!

Kutsume teid osalema väärikas eas mootorsõidukijuhtide täiendkoolitusele.

Vanuses 65+ elanike hulgas omab juhtimisõigust Eestis ligikaudu 30% sõidukijuhtidest. Vanemaealisel sõidukijuhil, kelleks peetakse kokkuleppeliselt vähemalt 65-aastast inimest, on samad õigused ja kohustused nagu teistelgi liiklejatel. Enamasti on selles eas juhtide teadmised liiklusseadusest ja sõiduki käsitsemisest pärit aastakümnete tagustest aegadest ning vajavad värskendamist. Lisaks sellele peab eakas inimene, kes soovib kõrge vanuseni autot juhtida, olema teadlik vanadusega kaasneva juhtimisvõimekuse vähenemisest ja oskama sellega arvestada. Selleks on Maanteeamet töötanud välja väärikas eas mootorsõidukijuhte toetava täiendkoolitusprogrammi ning rakendanud seda juba aastast 2013.

2018. aastal toimus kokku 11 täiendkoolitust Ida-Viru, Lääne-Viru (2), Jõgeva, Lääne, Rapla, Saare, Tartu maakondades ning Viljandi, Tartu ja Pärnu linnas. Kaasrahastajateks nendel koolitustel olid kohalikud omavalitsused või omavalitsuste liidud ning maakondlikud tervise- või turvalisuse nõukogud. Tänu nende panusele oli võimalik nendes maakondades paljude väärikas eas autojuhtide liiklusteadmisi täiendada. Koolitustel osalejate tagasiside oli 99% vastanute poolt väga hea või hea.

Koolituse sihtgrupp on vähemalt 60-aastased B-kategooria juhtimisõigust ja kehtivat tervisetõendit omavad mootorsõidukijuhid, kes juhivad sõiduautot iganädalaselt. Grupi suurus teoreetilises osas on kuni 25 eakat, praktilises sõiduosas kuni 20 eakat.

 Registreerimiseks või lisaküsimuste esitamiseks andke endast teada Sirli Tallole, e-post: sirli.tallo@mnt.ee, telefon: 5340 2691.

Meediakajastusi väärikas eas sõidukijuhtide suunal leiate siit: 2017 Lääne Elu2016 Sakala.

----------

Andke endast märku

Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt, seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks ning abistamiseks. Kui tunned, et just Sina võiksid olla see inimene, anna endast teada sotsiaalosakonda Eveli Lilleojale, e-post eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Võhmas ootab üks algklassi noor endale kooli ajaks tugiisikut. Täname!

Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Ka Põhja-Sakala vallas peame olema valmis olukordadeks, kus laps vajab tugiperet oma kasvukeskkonnaks, kas siis ajutiselt või pikemaks ajaks. Seda põhjusel, et oma vanemad ei taga lapsele tema kasvuks ja arenguks vajaminevaid tingimusi. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Tugiisikut vajatakse Olustvere lasteaeda ja Olustvere kooli. Tööaeg oleks hommikupoolsel ajal, toetamaks last õppetöös.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Ootame teid!