« Zurück

Hariduspreemiad 2020

Põhja-Sakala vallavanem kutsus 5. oktoobril õpetajate päeva vastuvõtule valla koolide ja lasteaedade õpetajad. Anti üle valla selle-aastased hariduspreemiad. Musitseerisid Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja.

Põhja-Sakala valla hariduspreemiad:
2020. aasta noorsootöötaja – Sürgavere ja Tääksi noorsootöötaja Ann Randmäe;
2020. aasta  alusharidusõpetaja Kirivere Kooli lasteaia Tähekild õpetaja Ene Seil;
2020. aasta õpetaja – Olustvere Põhikooli õpetaja Heli Alliksaar.
Aastate õpetaja tiitli pälvis Evi Putrolainen.

Ann Randmäe
Ann Randmäe on tõeliselt laste- ja noortesõbralik ning neile väga heaks eeskujuks. Ta suudab noori nakatada, tegevusse haarata ning neile alati midagi uut ja põnevat pakkuda. Ann leiab tegutsemisvõimalusi erinevate huvidega noortele.
Lõppenud keerulisel aastal oli Annil suur roll selles, et valla lastele ja noortele õnnestus pakkuda pea tavapärast suveprogrammi – ta oli juhendajaks nii Mürsikute puhkelaagris, töömalevas, Segasumma Suvelaagris kui seikluslaagris.
Ann on alati aktiivne kaasalööja ja eeskuju nii spordivõistlustel osaledes kui kohtunik olles. Temalt ei kuule kunagi vastust „ei", ikka leiab ta võimaluse appi tulla.
Ann Randmäe on aktiivne projektide kirjutaja ja eluviija, kellel ei tule puudu headest ideedest.

Ene Seil
Ene Seil alustas tööd õpetaja abina – asudes peagi õppima koolieelse lasteasutuse õpetaja erialale ja lõpetades cum laude. Ta on väga hea suhtleja ja kaasaja, koostöös pere ja spetsialistidega jõutakse alati parimate lahendusteni. Ene õppe- ja kasvatustegevus on alati hästi planeeritud ja organiseeritud, ta on uuendusmeelne ning enesetäiendamisest huvitatud.
Ene algatusel on lasteaias käivitunud mitmed ühisüritused, mida ta kajastab ka kohalikes väljaannetes.
Oma igapäevatöös kasutab Ene lõbusat meetodit, haarates lapsi õppetegevusse läbi lühinäidendite. Peagi on ilmumas tema koostatud metoodiline näitemängude raamat, mille üheks osaks on näidendid ning teiseks osaks metoodika, kuidas näitemänge erinevate teemadega siduda. Raamat on suunatud sõimerühmadele üle Eesti.

Heli Alliksaar
Heli Alliksaar loob klassis õppimist soodustava keskkonna, kus õpilased õpivad innustunult ja mõistavad milleks õpitakse – tema jaoks on oluline rutiin ja distsipliin, mis tagavad lastes kindlustunde ja stabiilsuse ning häälestavad õppima.
Heli tundides käiakse palju õppekäikudel väljapool kooli, alustades kooli ümbruskonnast kuni suurte linnade muuseumiteni. Õpikeskkondi valib ta hoolikalt, püüdes alati millegi uuega tutvust teha. Heli püüab õpilastes huvi tekitada ka digivahendite kaudu.
Oma tööd teeb Heli alati suure pühendumisega, olles organiseeritud ja paindlik. Alati on ta rõõmsameelne, hoolib lastest ja abistab neid igakülgselt. Samas säilitab Heli ka nõudlikkuse ja on vajadusel range, et lastest kasvaksid teistega arvestavad kodanikud.
Lapsevanemad kirjutavad, et Heli teeb nendega koostööd ja püüab alati leida lahenduse, ta kuulab laste arvamust ja julgustab igaühte enda eest seisma ning oma mõtteid avaldama. Kolleegid imetlevad Heli Alliksaare töörõõmu ja sära, mis kestab ka kolmekümne koolis töötatud aasta järel endiselt.

Evi Putrolainen
Evi Putrolainen alustas tööd Lahmuse koolis, kus ka tänagi töötab, 44 aastat tagasi. Hiljem täiendas ta end ja aastatega lisandusid ka kogemused.
Evi on väga kohusetundlik ja nõudlik nii iseenda, kaastöötajate kui õpilaste suhtes. Ta on alati õpilaste jaoks olemas – olles vajadusel range, aga samas ka lapse kõige suurem sõber. Lapsed tunnetavad Evi ausust ja otsekohesust ning ta on neile suureks eeskujuks ja usaldusisikuks.
Evi on aktiivselt osalenud kooli õppekava, arengukava ja muude tööks vajalike dokumentide väljatöötamisel. Samuti on ta olnud kaasatud vabariiklikesse ja maakondlikesse erinevatesse komisjonidesse.
Kolleegina on Evi asjalik, sõbralik ja alati toetav. Paljude kolleegide jaoks on ta elav metoodiline materjal, sest on töötanud suurema osa oma elust lihtsustatud õppekava lastega ja viimastel aastatel ka toimetuleku õppekava lastega. Lisaks õpetajaametile on Evi Putrolainen töötanud ka õppealajuhatajana.
Tööst vabal ajal on ta aktiivne võrkpallur.

Palju õnne!
Ilusat õpetajate päeva!

FOTO: Leili Kuusk