« Zurück

Lahmuse Kool pakub tööd

Lahmuse Kool võtab konkursi korras tööle:
  • Õpilaskodu kasvataja 1. septembrist 2020. 
Töötaja tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustöö õpilaskodus elavate lastega.
Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, pingetaluvust, soovi ning oskust tööks erivajadustega lastega ja valmisolekut tööks õhtusel ajal. Kasuks tuleb loovus, organiseerimisvõime ja hea suhtlemisoskus.
  • Huvijuhi, lapsehoolduspuhkusel oleva  töötaja asendamise ajaks, 1. septembrist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on klassi- ja koolivälise töö korraldamine.
Eeldame kõrghariduse olemasolu, pedagoogilise töö kogemust, head organiseerimisvõimet, pingetaluvust ja head suhtlemisoskust.

  • 0,5 koormusega remonditöölise 1. septembrist 2020.

Töötaja tööülesanneteks on pisiremontide tegemine ja kooli mööbli korrashoid.

Avaldused kandideerimiseks saata hiljemalt 15. juuniks 2020 aadressil direktor@lahmuse.edu.ee .
Koos avaldusega esitada:

  • CV;
  • haridust ja koolitusi tõendavate dokumentide koopiad;
  • motivatsioonikiri.

Täiendav info telefonil 517 9379.