« Zurück

Põhja-Sakala valla meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Tänasel Põhja-Sakala valla kriisikomisjoni kogunemisel võeti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastu järgmised otsused:

♦ Sürgavere külas on suletud hooned, kus tegutsevad valla asutused: Sürgavere spordihoone (sh Sürgavere Noortekeskus ja Sürgavere Kultuurimaja) ja Sürgavere koolimaja (sh Suure-Jaani Kooli Sürgavere tegutsemiskoht, lasteaed Vembu, Sürgavere raamatukogu).

♦ Sürgavere spordihoones ja koolimajas ei toimu huvitegevust nii lastele kui ka täiskasvanutele, ära jäävad kõik treeningud, proovid, võistlused jms.

♦ Suure-Jaani Kooli lastevanemate üldkoosolek lükkub edasi.

♦ Valla haldusterritooriumil ürituse korraldaja järgib haiguse võimaliku ülekandumise vältimiseks Terviseameti soovitusi ja nõudeid:

  • registreerib üritusel osalejad (nimi ja kontaktandmed) ning soovitab neil täita tervisedeklaratsiooni;
  • eelistab ürituse korraldamist välitingimustes;
  • siseruumides järgib 50-protsendilise täitumuse ja hajutamise nõuet ning tagab istekohtade piirangutele vastava asetuse;
  • tagab külastajate hajutatuse sisse- ja väljapääsude juures, tualettides ja puhkealadel ning teistes kohtades, kuhu võib inimesi koguneda;
  • tagab osalejatele võimaluse käte desinfitseerimiseks nähtavates kohtades (fuajeed, koridorid, võistluste alad, riietusruumid, WC-d ja muud ruumid);
  • võimaldab nakkuskahtlusega isikute kehatemperatuuri mõõtmise.

♦ Kõik Põhja-Sakala vallamaja, teenuskeskuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste külastajad registreeritakse.

   Juhiseid järgitakse 22. oktoobrini, vajadusel muudame ja uuendame infot operatiivselt.

Hea vallakodanik! Ole heaks koostööpartneriks ja käitu vastutustundlikult. Küsimuste või murede korral võta ühendust otse vastava asutusega, vajadusel vallavalitsusega. Ära satu paanikasse, kui kuuled tuttavalt või tuttava tuttavalt kinnitamata infot viiruse või viirusesse nakatumise kohta. Palun ära levita seda ka ise!

Need, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112. COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.