« Zurück

Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Vald aitab kohandada erivajadustega inimeste eluruume

Põhja-Sakala vallas on puuetega inimeste eluaseme kohandamise meetme raames saadud toetust 2019.–2020. aastal 17 kodu kohandamiseks, millest mai 2020 seisuga on kohandatud 14 erivajadusega inimese eluruumi. Kohandada on veel 3 kodu.

Kuni 31.08.2020 on vallal võimalik taotleda toetust kodude kohandamiseks, osaledes meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" III taotlusvoorus. Põhja-Sakala valla toetussumma on 13 442 eurot, mis võimaldab senisele praktikale tuginedes toetada kuni 3 kodu kohandamist. Taotluste vastuvõtt toimub juunis 2020, kuid kodude kohandamise tegevused toimuvad 2021 aastal.

Toetuse ja valla enda eelarvelistest vahenditest toetatakse Põhja-Sakala vallas 2021. aastal kuni 5 puudega inimese kodu kohandamist.

Kohanduse saajat toetatakse meetme tegevuse standardiseeritud ühikuhindade ulatuses.

Kui taotlusi esitatakse rohkem kui 5, eelistatakse lapsi ja noori täiskasvanutele ning erivajadusest tulenevast kodukohanduse saamise olulisuse määrast. Eelistatakse neid kohandusi, kus olukorra parendamiseks ei ole teisi alternatiive ning kohanduse tegemata jätmine kahjustab tugevalt inimese ise hakkamasaamist erivajaduse tõttu.

Taotlusi vallavalitsusele saab esitada alates 1.06.2020 kuni 22.06.2020.
      Taotlusele tuleb lisada 2 hinnapakkumist ning omaniku nõusolek kohanduse tegemiseks, kui eluruum on kellegi teise omanduses.

Täiendavat infot kodukohanduse taotlemise kohta leiad SIIT.

Täpsemat infot saab küsida:
Eveli Lilleoja, , telefon 5919 4496 või
Piret Jukk, , telefon 5855 9980.