« Zurück

Räägi kaasa 2020. aasta eelarve koostamisel!

Juba homsest on sul võimalus esitada oma idee, et rääkida kaasa Põhja-Sakala valla kaasava eelarve – 40 000 eurot jagamise üle.

Ideid ootame 20. septembrist 14. oktoobrini (k.a). Ideid võib esitada elektrooniliselt valla veebilehel (http://www.pohja-sakala.ee/kaasav-eelarve1) ja paberkandjal vallavalitsuse kantseleis või piirkondlikes teenuskeskustes.

Laekunud ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kriteeriumitele vastavad ettepanekud pannakse hääletusele 1. novembril ning hääletus kestab 14 päeva. Iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel 1. novembri seisuga Põhja-Sakala vallas, saab hääletada kuni kolme idee poolt elektrooniliselt valla veebilehel või vallavalitsuse kantseleis või piirkondlikes teenuskeskustes.

Elluviidav idee peab saama vähemalt 50 häält!

Sinul on idee, millega saab muuta Põhja-Sakala valla avalikku ruumi paremaks ja meil on Põhja-Sakala valla kaasav eelarve. Head kogukonnad, pered, sõbrad, andke meile oma ideest teada ning viime need koos ellu!

Infot lähemalt: arendusspetsialist Erki Heinaste, telefon 435 5435, e-post: erki.heinaste@pohja-sakala.ee.