« Zurück

Võhma Kool pakub tööd

Võhma Kool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:
  • klassiõpetaja  (1,0 ametikohta), lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks, soovitatavalt eripedagoogi lisaerialaga.
  • inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta)
  • poiste kehalise kasvatuse õpetaja (0,6 ametikohta)
  • loodusainete õpetaja (0,7 ametikohta)
  • informaatika õpetaja (0,3 ametikohta)
  • sotsiaalpedagoog (0,8 ametikohta)
  • psühholoog (1,0 ametikohta)

Tööle asumise aeg: august 2020 (täpsustub).

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada 10. juuniks 2020 digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).