Põhja-Sakala valla hariduse arengukava

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab Põhja-Sakala valla hariduse arengukava aastateks 2019–2025 eelnõu avaliku väljapaneku 14. märtsist kuni 28. märtsini 2019 valla kodulehel ja valla raamatukogudes.

Eelnõu muudatusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku jooksul Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil pohja-sakala@pohja-sakala.ee või Lembitu pst 42 Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

Eelnõu avalik arutelu kõigi huvitatud isikute kaasamiseks toimub

  • 9. aprillil 2019 kell 16 Võhma kooli aulas,
  • 10. aprillil 2019 kell 16 Suure-Jaani kooli aulas,
  • 11. aprillil 2019 kell 16 Kõpu põhikooli saalis