Eeskirjad ja korrad

Põhja-Sakala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 12.06.2018 korraldusega nr 417 kehtestati mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise vormid:

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 14.06.2018 korraldusega nr 419 on moodustatud mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste läbi vaatamiseks ja vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks komisjon koosseisus:

Evelyn Härm – komisjoni esimees,

Kaja Leppik,
Romeo Mukk.

 

Põhja-Sakala vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

 

Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20.11.2018 korraldusega nr 833 kinnitati avaliku ürituse korraldamise teate vorm

Põhja-Sakala valla tunnustamiste kord

Põhja-Sakala valla aleviku-, küla- ja linnavanema statuut