Euroopa Parlamendi valimised – 26. mai 2019

4/17/19

Eelhääletamine maakonnakeskustes (Sakala Keskus; Tallinna tn 5, Viljandi): 16.–19. mai kell 12–20

Eelhääletamine: 20.–22. mai kell 12–20

Elektrooniline hääletamine: 16. mai kell 9 kuni 22. mai kell 18

Valimispäev: 26. mai kell 9–20

Põhja-Sakala Vallavalitsus määras 03.04.2019 määrusega nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine" kindlaks valimisjaoskonnad.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 – Vallamaja, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 – Põllu tn 4, Olustvere alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
5) valimisjaoskond nr 5
– Vastemõisa rahvamaja, Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (valimispäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
– Sürgavere spordihoone, Sürgavere tee 11, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (kolmas eelhääletamise päev);
6) valimisjaoskond nr 6 – Kauba tn 1, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Valimisjaoskonnad ja nende piirid

 

Euroopa Parlamendi valimise seadus

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. a Euroopa Parlamendi valimistel


Riigikogu valimisi Põhja-Sakala vallas korraldab:
vallasekretär Veronika Ling
tel: 435 5436;  e-post: veronika.ling@pohja-sakala.ee