Ametnike ja töötajate haridus

 

Kõrgharidusega ametnikud ja töötajad:

Nimi Õppeasutus Lõpetamise aasta  Eriala
Maarja Aavik Tartu Ülikool 2007 õigusteadus MA
Aili Adamson           Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2013 info- ja dokumendihaldus
Are Aua Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 maaparandus
Erki Heinaste Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2013 ettevõtlus ja majandusarvestus
Angela Härm

Mainori Kõrgkool
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

2006

2013

rakenduspsühholoogia

info- ja dokumendihaldus

Evelyn Härm Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Tartu Ülikool

2011

2019

info- ja dokumendihaldus

kultuurikorraldus MA

Piret Jukk

Tallinna Ülikool
Tallinna Ülikool

2009
2017

klassiõpetaja
sotsiaaltöö

Eva Kikas Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2016 sotsiaaltöö
Leili Kuusk Tartu Riiklik Ülikool 1982 rakendusmatemaatika
Kristi Laane Tartu Ülikool 2013 õigusteadus MA
Olga Laanepuu Lääne-Viru Rakenduskõrgkool 2009 sotsiaaltöö
Kärt Linder Tallinna Ülikool 2011 keskkonnakorraldus
Veronika Ling Tartu Ülikool 1991 õigusteadus
Eveli Lilleoja

Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

2014
2019
sotsiaaltöö
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika MA
Üllar Loper Eesti Põllumajandusülikool 1997 ökonoomika ja juhtimine
Kalev Mitt Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1989 põllumajanduse mehhaniseerimine
Kaja Notta Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1987 maakorraldus
Sirje Ojalo Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1988 põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine
Aigi Pihlak Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2004 sotsiaaltöö
Avo Põder Tallinna Polütehniline Instituut 1989 tööstus- ja tsiviilehitus
Jaanus Rahula Sisekaitseakadeemia Halduskolledž 2008 halduskorraldus
Aino Rebane Tartu Ülikool 1980 eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Marko Reimann Mainori Kõrgkool 2010 infotehnoloogia
Kaie Toobal Tallinna Tehnikaülikool 2005 avalik haldus
Kaja Toom Eesti Põllumajandusülikool 2004 ökonoomika ja ettevõtlus
Aave Toomsalu Tallinna Pedagoogikaülikool 2001 sotsiaaltöö
Tiiu Umal Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1979 agronoom
Siiri Voll Mainori Kõrgkool 2001 äri- ja turundusjuhtimine

 

Keskeriharidusega ametnikud ja töötajad:

Sirje Aua Tallinna Kergetööstustehnikum 1973 tehnik-organisaator
Kersti Bernhardt Tihemetsa Sovhoostehnikum 1982 põllumajanduslik raamatupidamine
Maie Käba Räpina Sovhoostehnikum 1974 aiandusagronoom
Tarmo Riisk Olustvere Sovhoostehnikum 1976 agronoom
Kadi Soolo Olustvere Kõrgem Põllumajanduskool 1998 sekretär-raamatupidaja
Elle Tints Tallinna Majandustehnikum 1974 finantsist
Rein Vahtra Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikum 1975 metsamajandus

 

Keskharidusega ametnikud ja töötajad:

Mati Adamson J. Köleri nim Viljandi IV Keskkool 1989
Sirje Türk Johannes Lauristini nim Tallinna 16. Keskkool 1975
Ülle Udras Võru I Keskkool 1979