Sotsiaalosakonna teated

Andke endast märku

Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt, seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks ning abistamiseks. Kui tunned, et just Sina võiksid olla see inimene, anna endast teada sotsiaalosakonda Eveli Lilleojale, e-post eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Võhmas ootab üks algklassi noor endale kooli ajaks tugiisikut. Täname!

Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Ka Põhja-Sakala vallas peame olema valmis olukordadeks, kus laps vajab tugiperet oma kasvukeskkonnaks, kas siis ajutiselt või pikemaks ajaks. Seda põhjusel, et oma vanemad ei taga lapsele tema kasvuks ja arenguks vajaminevaid tingimusi. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Tugiisikut vajatakse Olustvere lasteaeda ja Lahmuse kooli. Olustvere lasteaias oleks tööaeg hommikupoolsel ajal, toetamaks last õppetöös; Lahmuse koolis oleks tööaeg õhtusel ajal.
Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Ootame teid!