« Back

Uus õppeaasta valla koolides

Põhja-Sakala vallas said aabitsa ning kõlas esimene koolikell 82 uuele koolijütsile, kokku alustas kooliaastat sellel sügisel Põhja-Sakala valla koolides 773 õpilast:
Kirivere kool 115 õpilast, s.h 1. klassis 17;
Kõpu Põhikool 62 õpilast, s.h 1. klassis 6;
Olustvere Põhikool 74 õpilast, s.h 1. klassis 10;
Võhma kool 110 õpilast, s.h 1. klassis 13; 
Suure-Jaani Koolis kokku 328 õpilast, s.h 1. klassis 36;
s.h Suure-Jaani tegutsemiskohas 272, sh 1. klassis 26;
Vastemõisa tegutsemiskohas 21, sh 1. klassis 2;
Tääksi tegutsemiskohas 15, sh 1. klassis 5;
Sürgavere tegutsemiskohas 20, sh 1. klassis 3.
Suure-Jaani Gümnaasiumis alustas 45 õppurit, sh 25 uut gümnasisti.
Põhja-Sakala valla kooliperega on liitunud Lahmuse Kool, kus selle aastal õpib 39 last.

Uus koolisaasta toob endaga kaasa ka muudatusi õpetajaskonnas:
Kirivere koolis alustab logopeedina tööd Ille Puustusmaa;
Kõpu Põhikoolis hakkab vene keelt õpetama Elena Allas;
Olustvere põhikoolis alustab tööd abiõpetaja ja informaatikaõpetaja Liis Laansoo;
Võhma Koolis sotsiaalpedagoogTairi Lappalainen;
Suure-Jaani Koolis:
Elina Vinter – vene keel
Andres Viksi – kehaline kasvatus
Rauno Tamm – kehaline kasvatus
Maret Aasa – ajalugu
Urmo Reitav – ühiskonnaõpetus
Jüri Vlassov – ajalugu
Taive Murd – eesti keel, kirjandus ja inimeseõpetus
Mait Reimann – muusika Vastemõisa õppekohas
Kristi Oolo – muusika Sürgavere õppekohas
Anneli Tabur – Sürgavere lasteaia õpetajaabi.

 

1. september Kõpu põhikoolis