« Back

Romeo Mukk jätkab Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmena

Romeo Mukk jätkab Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmena.
Eesti Reformierakonna nimekirja esimene asendusliige Romeo Mukk oli Põhja-Sakala Vallavolikogu 22.02.2018 otsusega nr 39 kinnitatud Põhja-Sakala Vallavalitsuse liikmeks, kust ta esitas tagasiastumise avalduse.
 
Täna kogunes valla valimiskomisjon ja otsustas:
1. Taastada Romeo Mukk'i Põhja-Sakala Vallavolikogu liikme volitused.
2. Romeo Mukk'i volikogu liikme volituste taastumisel lõpevad Kalev Sengbusch'i asendusliikme volitused, sest ta on lisamandaadi alusel viimasena määratud asendama volikogu liiget.
3. Romeo Mukk'i volikogu liikme volitused taastuvad ja Kalev Sengbusch'i volikogu liikme volitused lõpevad valla valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest.
Otsus jõustus allakirjutamisest 12.09.2019.
 
Veronika Ling
Vallasekretär