« Back

Põhja-Sakala valla sotsiaalosakond annab teada

Võhma Päevakeskus on esialgselt kuni 30.03.2020 suletud ning korraldab oma töö ümber. Päevakeskuses ei toimu üritusi, pesu ei pesta, duši all ei saa käia ja sooja toitu ei saa osta. Juhataja ja tegevusjuhendajad teevad tööd kodukontorites.

Koduhooldustöötajad külastavad abivajavaid koduhoolduskliente 1 kord nädalas ühel kindlal nädalapäeval – s.t miinimumprogrammiga. Töötajatele on antud korraldus ülejäänud ajal kodus püsida, viies miinimumini kontaktid teiste inimestega. Koduteenuse klientidelejagatakse infot olukorra kohta.

Sotsiaaltransporditeenuse sõidud, mida saab edasi lükata, lükatakse edasi.

Oluline on, et teenusel olevad inimesed on varustatud toidu ja ravimitega.
Ravimid palutakse osta välja vähemalt kuuks ajaks korraga.

Sotsiaaltöötajad nõustavad inimesi e-posti ja telefoni teel. Avaldusi võetakse vastu telefoni teel suuliselt, vajadusel helistatakse üle ja küsitakse infot juurde.

Toimetulekutoetuse avaldused saab esitada e-posti teel. Kui seda ei ole võimalik teha, tuleb helistada sotsiaaltöötajale ja leppida kokku, kuidas toimetulekutoetust menetletakse. Vajadusel määratakse vastuvõtuaeg.

 Kõo piirkonna sotsiaaltööspetsialist Piret Jukk, tel 437 8538; 5855 9980, e-post:
       Kõpu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Aigi Pihlak, tel 439 6636; 515 6634, e-post:
       Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltöötajad Maie Käba ja Ülle Udras, tel 435 5438; Maie Käba tel 502 8544, e-post: ; Ülle Udras e-post:
       Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, tel 437 7062; 5669 5308, e-post:

Vastuvõtuajad ja -päevad on tühistatud.

Inimese juurde koju mineku vajadust hindab sotsiaaltöötaja ning sel juhul lepitakse kokku täpne külastuse aeg. Oluline on sel juhul sotsiaaltöötajat teavitada, kas teid on viimase nädala jooksul külastatud.

Meetmed on olulised, et tagada sotsiaalvaldkonna töötajate tervis ning seeläbi tagada inimeste parim võimalik abistamine.

Heade soovidega

Eveli Lilleoja