Võhma Päevakeskus

VÕHMA PÄEVAKESKUS on segatüüpi päevane hoolekandeasutus. Päevakeskuses osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.
 
Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.
 
Päevakeskuses osutatavad teenused:
  • erihoolekandeteenused;
  • kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused;
  • vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused.
Päevakeskus on Sotsiaalkindlustusameti partner erihoolekandeteenuse osutamisel: igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus.
 
Lisaks osutatakse pesupesemise teenust, duši kasutamise teenust, koduhooldusteenust.
Teenuste hinnad:
Teenuse nimetus alates 01.11.2019
pesu pesemine päevakeskuse kliendile
päevakeskuse või kliendi pesuvahendiga
1 euro masinatäis
duši kasutamine 1 euro kord
päevakeskuse ruumide üürimine vallavalitsuse hallatavatele asutustele vajadusel kasutamiseks tasuta, kooskõlastatuna päevakeskuse juhatajaga

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldus nr 507 "Võhma Päevakeskuse teenuste hinna kinnitamine" 

 
Eakatel on võimalus 2 korda nädalas osaleda võimlemisringis, tähistatakse tähtpäevi, korraldatakse üritusi, tehakse väljasõite.
 
Infot toimuva kohta leiad ka Facebookist.
 
Päevakeskuse töötajad ja kontaktid:
Registrikood: 77000128
Veski tn 11, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandi maakond
Üldtelefon: päevakeskuse hooldustöötaja Diana Aren, tel 5303 0053
 
Päevakeskuse juhataja Tiina Grasberg
Telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@vohma.ee
 
Tegevusjuhendajad:
Inga Nõu, tel 5855 4830
Kaidi Kala, tel 5356 5410
 
Hoolekandetöötajad:
Krista Jakobson (hoolekandetöötaja-sotsiaaltranspordi osutaja), tel 5308 1340
Kristel Kiis, tel 5303 8820
Astrid Teder, tel 5303 2604
Ljubov Udras, tel 5303 3406
Enn Gregor (sotsiaaltransporditeenuse osutaja), tel 5349 5312
 
Oled oodatud!