Põhja-Sakala valla ettevõtted

20/01/20

Väljavõte äriregistri avaandmetest (seisuga 08.01.2020):

Nimetus Likvideerimisel Registrisse kantud Pankrotis Kokku
L R N
Ettevõtja 23 913 1 937
Kohaliku omavalitsuse asutus 0 33 0 33
MTÜ 3 123 0 126
SA 0 1 0 1
Kokku äriregistris 26 1070 1 1097

 

Tegevusalad (hetkeseis teatmik.ee baasil) Juriidilisi isikuid
Põhja-Sakala valla ettevõtted 1072
neist tegelevad alljärgnevate tegevusaladega:  
põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 358
töötlev tööstus 99
elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 4
veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 8
ehitus 138
hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont 124
veondus ja laondus 64
majutus ja toitlustus 29
info ja side 24
finants- ja kindlustustegevus 6
kinnisvaraalane tegevus 72
kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 92
haldus- ja abitegevused 95
avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1
haridus 11
tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 11
kunst, meelelahutus ja vaba aeg 90
muud teenindavad tegevused 125

 

Author: ANGELA HÄRM