Jäätmete kogumissüsteemid

Jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine ja sortimine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil. Kogumissüsteemide toimimise aluseks on inimeste teadlik osavõtt sorteerimisest. Jäätmete sortimine on kohustuslik kõigile.

Korraldatud jäätmevedu on süsteemne lahendus segaolmejäätmete kogumiseks ja veoks.

Suure-Jaani jäätmejaam on detailplaneeringu ja projekti alusel rajatud ning tehniliselt varustatud jäätmekäitluskoht, kuhu on paigutatud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks ja esmaseks töötlemiseks kogumismahutid, sh ohtlike jäätmete kogumismahutid.
Suure-Jaani jäätmejaam asub Pärakülas aadressil Pärnu tänav 35.

Olustvere keskkonnajaam on kogumispunkt, kuhu on paigutatud konteinerid kodumajapidamistes sorditud taaskasutatavate jäätmete kogumiseks.

Võhma jäätmejaam asub aadressil Kirsi tänav 3.

Kõo keskkonnajaam asub Kõo külas (Põltsamaa–Tartu maantee ääres Kõo bussipeatuse taga).

Kõpu piirkonnale lähim jäätmejaam on Viljandi jäätmejaam aadressil Pärnu mnt 36.