Lemmikloomad

Põhja-Sakala valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Eeskiri näeb ette, et loom ei tohi ringi liikuda ilma järelevalveta, vastasel juhul on tegemist hulkuva loomaga.
 

Vallavalitsusel on sõlmitud Varjupaikade MTÜ-ga töövõtuleping omanikuta  ja hulkuvate loomade püüdmiseks valla territooriumil. Püütud hulkuvad loomad toimetatakse Viljandi kodutute loomade varjupaika.

Varjupaikade MTÜ loomade varjupaigad

Asukoht: Tüma, Mustivere, Viljandi vald, 71067 Viljandimaa
Kontakttelefon:  523 8626
E-post: viljandi@varjupaik.ee
Kodulehekülg: http://varjupaik.ee/varjupaigad/viljandi/

Kulud, mis on seotud looma püüdmise ja loomade varjupaigas pidamisega, on kohustatud looma omanik kinni maksma.

Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas omavalitsuse ametnikuga.
Kontaktisik: Kärt Linder, keskkonnaspetsialist, tel 5380 3282, e-post kart.linder@pohja-sakala.ee
 

Veterinaararstid

Deesi Saarm: Kõpu piirkond
Telefon: 5187335

Aide Vendla: Ilbaku, Ivaski, Kildu, Kobruvere, Lemmakõnnu, Metsküla, Paelama, Sandra, Vastemõisa, Epra, Kabila, Kerita, Munsi, Sürgavere külad ja OÜ Vingi Suurtalu.
Telefon: 5340 8292; e-post: aidevendla@hot.ee

Ivan Ignatov: Arjadi, Jälevere, Karjasoo, Kootsi, Kibaru, Lahmuse, Nuutre, Põhjaka, Päraküla, Rääka, Tällevere, Vihi, Võlli, Enge, Lõhavere, Navesti, Reegoldi, Kõidama, Taevere, Võhmassaare, Aimla, Jaska, Kuhjavere, Kuiavere, Kurnuvere,Kärevere, Mudiste, Mäeküla, Riiassaare, Tääksi, Võivaku ja Ülde külad ja Olustvere alevik. Kõo piirkond.
Telefon: 509 1526; e-post: ivan.ignatov@starline.ee

Ly Aasaküla: Võhma linn
Telefon: 437 7723, 5667 8445; e-post: aasakyla@hot.ee


Seotud õigusaktid:

Loomakaitseseadus
Loomatauditõrje seadus
Lemmikloomade pidamise nõuded 
Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord 
Veterinaarkorralduse seadus