Sotsiaalosakonna teated

Sotsiaaltransporditeenuses on alates 1. aprillist 2020 muutusi

  • Inimese omaosalus on 0,20 eurot/kilomeeter.
    Seoses hinna tõusuga muutuvad ka kindlaks määratud hinnad (vt hinnakirja).
  • Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 68

--------------------------------------------------

  Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Põhja-Sakala vallas leiate SIIT.

Andke endast märku

Palume endast teada anda inimestel, kes on huvitatud panustama inimeste abistamisse (hooldus, isikliku abistaja teenus, tugiisik) muude tööde-tegemiste kõrvalt, seda vabatahtlikuna või käsunduslepingu alusel. Otsime erinevaid võimalusi ja lahendusi abivajajani jõudmiseks ning abistamiseks. Kui tunned, et just Sina võiksid olla see inimene, anna endast teada sotsiaalosakonda Eveli Lilleojale, e-post eveli.lilleoja@pohja-sakala.ee. Võhmas ootab üks algklassi noor endale kooli ajaks tugiisikut. Täname!

Seoses muudatustega asendushooldusteenuse (endised asenduskodud, lastekodud) osutamisel ja tagamaks vanemateta kasvavatele või vanemliku hoolitsuseta lastele parimad kasvutingimused, ootame peresid, kel oleks huvi nendele lastele pakkuda kodu. Ka Põhja-Sakala vallas peame olema valmis olukordadeks, kus laps vajab tugiperet oma kasvukeskkonnaks, kas siis ajutiselt või pikemaks ajaks. Seda põhjusel, et oma vanemad ei taga lapsele tema kasvuks ja arenguks vajaminevaid tingimusi. Täpsema info saamiseks palume pöörduda Aave Toomsalu poole, telefon 5341 8120, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

Ootame teid!

Töötukassa Viljandimaa töö- ja karjäärimess

Viljandis UKU keskuses toimub 26. septembril Viljandimaa töö- ja karjäärimess. Viiendat korda toimuval messil on kohal üle veerandsaja tööandja ja koostööpartneri ning saadaval üle 100 töökoha, enamasti pakutakse tööd Viljandimaal, aga ka Pärnus ja Tallinnas.

Töötukassa Viljandimaa osakonna juhataja Merit Laane sõnul on töömessil hea võimalus uurida otse tööandjatelt töötingimuste kohta, samuti tutvuda õppimisvõimalustega.

Esmakordselt toimub mess UKU keskuses, kuhu töötukassa Viljandimaa osakond eelmise aasta lõpus kolis.  „Uus messipaik annab hea võimaluse tööandjatega, koolitusvõimalustega ja karjääriteemadega tutvuda ka nendel inimestel, kes külastavad keskust lõunapausil olles või teevad igapäevaseid sisseoste," lisas Laan.

Sel aastal on messi fookuses noored. Noortealal tutvustavad koolid õppimis- ja koolitusvõimalusi, viiakse läbi karjäärimänge. Messile on oodatud ka täna töötavad inimesed – keskuse teisel korrusel, töötukassa ruumides on töötubade ala, kus on tähelepanu all kolm suunda: töötamine ja tervis, karjäär ning täiskasvanute õppimisvõimalused.

Messi uksed on avatud kella 10–13 ja töömess on tasuta. Tutvu päevakavaga.

Lisa saab küsida:
Tiina Gabriel
Eesti Töötukassa Viljandimaa osakonna tööandjate konsultant
Tiina.Gabriel@tootukassa.ee

 

Lauri Kool

Eesti Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist