« Back

Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise täiendatud ja parandatud aruande avalikust väljapanekust

Keskkonnaamet teatab Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise täiendatud ja parandatud aruande avalikust väljapanekust ja aruandele seisukohtade esitamise võimalusest.

Täiendatud KMH aruande eelnõu ja lisadega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek (Lõuna regiooni KMH-d): https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek või  tööpäeviti Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, II korrus).

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Paala tee 4, 71014 Viljandi) või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, seisukohti ja küsimusi ajavahemikus 28. oktoober kuni 11. november 2019.