Valla äriühingud

Elamu- ja kommunaalmajandust ning veevarustust ja kanalisatsiooni korraldavad Põhja-Sakala vallas AS Suure-Jaani Haldus, AS Võhma ELKO ja OÜ Kõpu Majandus – kõik kuuluvad 100% Põhja-Sakala vallale.
 

AS SUURE-JAANI HALDUS

Registrikood: 11351613
Kontor:
Lai 18, Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, 71209 Viljandimaa
telefon: 437 2054
e-post: haldus@suure-jaani.ee
Juhataja ja tegevjuht Lembit Kruuse, telefon 507 2056
Soojuse ja veemajanduse insener Aivar Veeperv, telefon 515 7662
 
Kassa avatud: T 9–12 ja 13–16 
 
AS Suure-Jaani Haldus väljastab matmislube ja platsitunnistusi Suure-Jaani kalmistutele. Palume kohtumine eelnevalt telefoni teel (507 2056) kokku leppida.
 
Suure-Jaani kalmistute kohta saab infot SIIT.
 
Nõukogu: Olavi Udam (esimees), Jaan Jaska, Madis Randaru.
 
Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd, kalmistu haldamine; kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine.
 
AS Suure-Jaani Haldus on osaühingute Suure-Jaani Hooldus ja Olustvere Soojus reorganiseerimisel alates 3. aprillist 2007 moodustatud äriühing.
 
  1. juulist 2018 ühendati 100% Põhja-Sakala vallale kui Kõpu valla ja Suure-Jaani valla õigusjärgsele kuuluvad äriühingud OÜ Kõpu Majandus (reg.kood 10867243; ühendatav ühing) ja AS Suure-Jaani Haldus (reg.kood 11351613; ühendav ühing).
        Alus: Põhja-Sakala Vallavolikogu 24.05.2018 otsus nr 57 
Registrikood: 10274767
Kontor:
Kauba 3, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70603 Viljandimaa
telefon: 437 7329
e-post: info@vohmaelko.ee
Juhatuse liige Kuldar Kipper
 
Kassa avatud: iga kuu 25. kuupäevast kuni järgmise kuu 3. kuupäevani
tööpäevadel 9–12 ja 13–16
 
Nõukogu: Kersten Kattai (esimees), Ago Vingissar, Tarmo Riisk.
 
Tegevusalad: sooja-, vee- ja kanalisatsiooniteenuse  osutamine ja  korraldamine; haljastuse ja heakorratööd; kinnisvara ja ehitiste ning elu- ja mitteeluruumide arendus, haldamine  ning nende üürile, rendile ja kasutusse andmine; välisvalgustuse  hooldamine ja arendamine; teede ja tänavate hooldamine.
 
-----------
Ametiisikute palgaandmed avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
 
 
Author: ANGELA HÄRM