« Tagasi

Küsitlus teenuste kättesaadavuse kohta kodukohas

Selleks, et Kodukandi kaudu külade vajadusi ning maal elavate inimeste arvamust paremini avalikkuse ette viia, on tarvis teada, kuidas üks või teine protsess elu kodukohas mõjutab. Kuna mitmed Kodukandi võrgustiku liikmed on soovinud oma arvamust avaldada kodukohas teenuste kättesaadavuse osas, on valminud vastavasisuline KÜSITLUS.

Vastata saab 21. jaanuarini 2019! Mida rohkem on vastajaid, seda tulemuslikumat tööd saame koos külade heaks teha. Küsimuste tulemusena saame kaardistada külades elavate inimeste olukorda ning sellega aidata kaasa teenuste kättesaadavuse parendamisele.

Küsimuste korral palun pöörduda kommunikatsioonijuhi poole: Kristel Trell, press@kodukant.ee.


Kristel Trell
Eesti Külaliikumine Kodukant
Kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5023287
E-post: press@kodukant.ee