« Tagasi

Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks elamumaale

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab 25.06.2019 kell 14:00 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42, Suure-Jaani linnas suulise enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks järgmistele Suure-Jaani tööstusala elamumaa katastriüksustele:

1.1 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lauri tn 3;

katastritunnus 61501:001:0189;

sihtotstarve elamumaa 100%;

pindala 2480 m².

1.2 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lauri tn 5;

katastritunnus 61501:001:0191;

sihtotstarve elamumaa 100%;

pindala 2503 m².

1.3. Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lauri tn 10;

katastritunnus 61501:001:0192;

sihtotstarve elamumaa 100%;

pindala 2070 m².

1.4. Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lai tn 27;

katastritunnus 61501:001:0195;

sihtotstarve elamumaa 100%;

pindala 1986 m².

1.5. Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lai tn 29;

katastritunnus 61501:001:0196;

sihtotstarve elamumaa 100%;

pindala 2209 m².

1.6. Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Lai tn 31;

katastritunnus 61501:001:0197;

sihtotstarve elamumaa 100%;

pindala 2266 m².

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala Vallavalitsuses.

 

2. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Hoonestaja on kohustatud hoonestama kinnistu ja saama kasutusloa hiljemalt 5 aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on määratud Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 119

 

3. Enampakkumise tingimused:

3.1 alghind (hoonestusõiguse aastatasu algsuurus) on  0,3 EUR/m2 ehk 30 eurosenti/m2;

3.2 enampakkumises osalemise osavõtumaks on 50 eurot;

3.3 enampakkumises osalemise tagatisraha on 500 eurot;

3.4 enampakkumise samm on 1 eurosent ja selle täisarvkordsed.

 

4. Enampakkumisel osalemise osavõtumaks ja tagatisraha tuleb hiljemalt tund aega enne enampakkumise algust üle kanda Põhja-Sakala Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank nr EE911010302008800000 või Swedbank nr EE712200001120223591. Osavõtjate registreerimine kell 13.30 – 14.00.

 

5. Ostja kannab kõik hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud.

 

 

Info:

Kalevi Kaur

majandusosakonna juhataja

tel 435 5449, 5308 0231

e-post: kalevi.kaur@pohja-sakala.ee