« Tagasi

Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks tootmis- ja ärimaale

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldab 26.06.2019 kell 14:00 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis Lembitu pst 42, Suure-Jaani linnas suulise enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks järgmistele Suure-Jaani tööstusala tootmis- ja ärimaa katastriüksustele:

1.1 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 3;

katastritunnus 61501:001:0167;

sihtotstarve ärimaa 55% ja tootmismaa 45%;

pindala 5189 m².

1.2 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 6;

katastritunnus 61501:001:0170;

sihtotstarve: tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 5069 m².

1.3 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 7;

katastritunnus 61501:001:0171;

sihtotstarve: tootmismaa 55%, ärimaa 45%;

pindala 5022 m².

1.4 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 8;

katastritunnus 61501:001:0172;

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 4804 m²

1.5 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 9;

katastritunnus 61501:001:0174;

sihtotstarve ärimaa 55% ja tootmismaa 45%;

pindala 8781 m².

1.6 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 10;

katastritunnus 61501:001:0175

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 4552 m².

1.7 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 11;

katastritunnus 61501:001:0176;

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 4525 m².

1.8 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 12;

katastritunnus 61501:001:0177

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 7127 m².

1.9 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 13;

katastritunnus 61501:001:0178

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 4357 m².

1.10 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 14;

katastritunnus 61501:001:0179

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 3461 m².

1.11 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 15;

katastritunnus 61501:001:0180;

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 5729 m².

1.12 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 16;

katastritunnus 61501:001:0181;

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 6202 m².

1.13 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 18;

katastritunnus 61501:001:0183;

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala 4236 m².

1.14 Aadress Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Lõhavere küla, Nigula tn 20;

katastritunnus 61501:001:0186;

sihtotstarve tootmismaa 55% ja ärimaa 45%;

pindala  8949 m².

 

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala Vallavalitsuses.

 

2. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat. Hoonestaja on kohustatud hoonestama kinnistu ja saama kasutusloa hiljemalt 5 aasta jooksul alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse

Hoonestusõiguse seadmise tingimused on määratud Põhja-Sakala Vallavolikogu 23.05.2019 otsusega nr 118

 

3. Enampakkumise tingimused:

3.1 alghind (hoonestusõiguse aastatasu algsuurus) on  0,3 EUR/m2 ehk 30 eurosenti/m2;

3.2 enampakkumises osalemise osavõtumaks on 100 eurot;

3.3 enampakkumises osalemise tagatisraha on 1000 eurot;

3.4 enampakkumise samm on 1 eurosent ja selle täisarvkordsed.

 

4. Enampakkumisel osalemise osavõtumaks ja tagatisraha tuleb hiljemalt tund aega enne enampakkumise algust üle kanda Põhja-Sakala Vallavalitsuse arvelduskontole SEB Pank nr EE911010302008800000 või Swedbank nr EE712200001120223591. Osavõtjate registreerimine kell 13.30 – 14.00.

 

5. Ostja kannab kõik hoonestusõiguse notariaalse lepingu sõlmimise kulud.

 

Info:

Kalevi Kaur

majandusosakonna juhataja

tel 435 5449, 5308 0231

e-post: kalevi.kaur@pohja-sakala.ee