« Tagasi

Pakume tööd haridusspetsialistile

Põhja-Sakala Vallavalitsus pikendab väljakuulutatud konkurssi  HARIDUSSPETSIALISTI  ametikoha täitmiseks.
 
Haridusspetsialisti põhiülesanneteks on Põhja-Sakala valla haridusalase töö koordineerimine ja selle kvaliteetse toimimise tagamine ning haridusvald-konna arengusuundade kavandamine.
 
Peamised ülesanded:
Põhja-Sakala valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ning huvi- koolide tegevuse koordineerimine ning nende nõustamine hariduskorraldus-likes küsimustes, valla haridusvaldkonna analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine, valla haridusasutuste omavahelise ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine, haridusalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine ja koolikohustuse täitmise jälgimine ning probleemküsimuste lahendamine, ülevallaliste haridusürituste koordineerimine ja vajadusel korraldamine.
 
Nõudmised kandidaadile:
Erialane kõrgharidus 
Varasem töökogemus haridusvaldkonnas
Haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
Väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
Kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
Väga hea eesti keele suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (C1), võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2)
Juhiloa olemasolu
 
Kasuks tuleb:
Juhtimise kogemus, ürituste korraldamise kogemus
 
Omalt poolt pakume: 
Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist palka,
toetavat ja sõbralikku töökollektiivi
Töö asukoht: Suure-Jaani, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel  Töösuhte kestus: tähtajatu Tööaeg: täistööaeg
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, CV ja motivatsioonikiri. Haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. augustiks 2019 Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, 71502 Viljandi maakond või e-posti aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee