« Tagasi

Põhja-Sakala Vallavolikogus on uus liige

Põhja-Sakala Vallavolikogu liige Avo Põdernimetati Põhja-Sakala vallavanema 02.01.2019 käskkirjaga nr 1 ametisse Põhja-Sakala Vallavalitsuse majandus- ja rahandusosakonna ehitusspetsialisti ametikohale alates 02.01.2019.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 alusel lõpevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks; § 20 lõike 1 alusel astub sellisel juhul volikogu liikme asemele volikogu asendusliige.

Valimisliidu Koostöö nimekirja järgmine asendusliige on Marlen Silm, kes on andnud nõusoleku asuda Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmeks.

Valla valimiskomisjon võttis täna vastu otsuse:

1. Lugeda Avo Põdra (Põder) Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmevolitused ennetähtaegselt lõppenuks seoses nimetamisega sama valla kohaliku omavalitsuse ametnikuks.

2. Määrata Marlen Silm asendusliikmena Põhja-Sakala Vallavolikogu liikmeks.