« Tagasi

Ranitsatoetuse avaldusi saab esitada 1.–30. september

Ranitsatoetuse avaldusi saab esitada 1.–30. september

Väljavõte Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 määrusest nr 63 "Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord":

§ 17. Ranitsatoetus

(1) Ranitsatoetus määratakse 1. klassi mineva lapse vanemale või eestkostjale tingimusel, et:
1) laps on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala valla elanik;
2) vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala valla elanik ning nad elavad ühel aadressil.

(2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 30. septembrini.


Antud ajavahemik tuleneb kooli minevate laste nimede kandmisest ja kinnitamisest hariduse infosüsteemis 10. septembriks.


Sotsiaalosakond