« Tagasi

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra § 30 reguleerib sotsiaaltransporditeenuse korraldamist vallas.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja suulise või kirjaliku taotluse alusel. Teenuse taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

Taotlus esitatakse vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega.
Sotsiaaltranspordi saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Inimese omaosalus on 0,15 senti kilomeeter.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.03.2019 korraldus nr 106

Teenuse osutamisel kahele ja rohkem isikule üheaegselt jagatakse teenuse hind teenuse saajate vahel pooleks ning igaüks maksab pool kehtestatud hinnast või arvestuslikust hinnast, v.a kindlaks määratud asukoha sisesed sõidud.

Sotsiaaltranspordi hinnad lähtuvalt sõidu lähte- ja sihtkohast:

Lähtekoht

Sihtkoht

Hind eurodes

Suure-Jaani

Viljandi

8

Kõpu

Viljandi

6

Võhma

Viljandi

10

Kõo

Viljandi

13

Vastemõisa

Viljandi

4

Olustvere

Viljandi

7

Sürgavere

Viljandi

6

     

Suure-Jaani

Tartu

30

Kõpu

Tartu

30

Võhma

Tartu

26

Kõo, Pilistvere

Tartu

23

Koksvere

Tartu

24

Olustvere

Tartu

29

Vastemõisa

Tartu

27

Sürgavere

Tartu

28

     

Reegoldi

Suure-Jaani

2

Kõo, Koksvere, Pilistvere

Põltsamaa

5

Võhma

Põltsamaa

8

Kõo

Võhma

3

     

Võhma linn, Suure-Jaani linn, Kõpu alevik, Olustvere alevik

sisene sõit

2