« Tagasi

Pakume tööd

Suure-Jaani Kool pakub tööd alates septembist 2018
 
klassiõpetajale Sürgavere õppekohas
soovitavalt vene keele lisaerialaga
 
Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, head suhtlemisoskust, loovust, avatust, valmisolekut mitmekülgseks meeskonnatööks.
 
lasteaiaõpetaja abile Tääksi õppekohas
 
Vähemalt põhiharidust omava kandidaadi tööülesanneteks on igapäevane laste eest hoolitsemine, lasteaiaõpetaja abistamine tema töös, rühmaruumis puhtuse hoidmine, lastele toidu serveerimine.
 
Täpsemad kandideerimistingimused ning info kooli kodulehelel www.sjk.edu.ee.
Kandideerimisdokumendid esitada hiljemalt 19. august 2018 aadressile kandideerimine@sjk.edu.ee
Lisainfo Epp Välba, telefon 437 2050