« Tagasi

Anna oma panus vabatahtlikuna sotsiaalteenuste osutamisel!

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Selleks, et võimalikult targalt toimetada, tuleb tähelepanelikult järgida Terviseameti, ministeeriumite ja kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juhiseid. Vabariigi Valitsus on andud 12. märtsil 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil". Sellest lähtuvalt on muutunud meie kõigi elukorraldus.

Haigusest on ohustatud eelkõige vanemaealised ja krooniliste haigustega isikud, kellel kerged haigusnähud võivad areneda kopsupõletikuks. Haiguse leviku tõkestamiseks võib olla ka ettevaatusabinõuna vajalik kodune isolatsioon. Põhja-Sakala vallas elab hulgaliselt eakaid ning riskigruppi kuuluvaid inimesi hajaasustuse piirkonnas.

Mida teha, kui te olete eakas või haige ja ei pääse poodi või apteeki?

Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakond soovitab eakatel ja elanikel, kes haiguse tõttu ei saa poodi või apteeki ning kellel puuduvad lähedased ja naabrid, kes saaksid neid aidata, helistada oma piirkonna sotsiaaltöötajale.

Vastavalt juhtumile lepitakse kokku, kuidas toit või ravimid inimeseni jõuavad ja millised on võimalused tasumiseks. Üldjuhul inimene koostab poe- või apteeginimekirja ja edastab selle telefonitsi või kokkulepitud moel abistajale (lähedane, naaber, sotsiaaltöötaja, koduhooldustöötaja vm). Korraga võiks tuua vähemalt nädala toiduvaru ja kuu ravimivaru. Abistaja annab asjad üle ukse või jätab kokkulepitud kohta. Maksmiseks on mitmeid võimalusi, mis eelnevalt kokku lepitakse.

Toiduainete, esmatarbekaupade ja ravimitega varustamine on kriisiolukorras vältimatu abi ja selle eest inimeselt teenustasu ei võeta.

Võhma Päevakeskus on suletud vähemalt kuni 30.03.2020 ning seal pakutavaid teenuseid (pesupesemine, soe toit, dušš) ei saa kasutada. Koduhooldusteenust pakutakse minimaalses mahus. Eakate transpordiringid ning sotsiaaltranspordi teenuse osutamine jäävad esialgu samuti ära kuni 30.03.2020.

Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakond jätkab tööd ja teenuste osutamist järgides Terviseameti juhiseid. Põhja-Sakala vallavalitsuse ametnike vastuvõtuajad on tühistatud. Sotsiaaltöötajad (vt kontakte) nõustavad inimesi e-posti ja telefoni teel. Avaldusi võetakse vastu telefoni teel suuliselt ja e-kirja teel, vajadusel helistatakse üle ja küsitakse infot juurde. Toetuste taotlemisel on soovitatav eelnevalt telefoni või e-kirja teel spetsialistidega toetuse taotlemise tingimuste osas konsulteerida.

Sotsiaalosakonna töötajate kontaktid:

Kõo piirkonna sotsiaaltööspetsialist Piret Jukk, tel 437 8538; 5855 9980, e-post: piret.jukk@pohja-sakala.ee

Kõpu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Aigi Pihlak, tel 439 636; 515 6634, e-post: aigi.pihlak@pohja-sakala.ee

Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltöötajad Maie Käba ja Ülle Udras, tel 435 5438; Maie Käba tel 502 8544, e-post: maie.kaba@pohja-sakala.ee; Ülle Udras e-post: ylle.udras@pohja-sakala.ee

Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, tel 437 7062; 5669 5308, e-post: olga.laanepuu@pohja-sakala.ee

 

Põhja-Sakala vallas jätkub kõigi sotsiaalteenuste osutamine, kuid eriolukorra jätkudes võib tekkida vajadus vabatahtlike abi järele. Sellega seoses teevad Põhja-Sakala vallavalitsuse sotsiaalosakond ja Võhma Päevakeskus üleskutse vabatahtlike leidmiseks.

Kui Sa oled terve kuni 60-aastane inimene ning tunned, et soovid eriolukorra ajal panustada sotsiaalteenuste osutamisse ning abivajajatele toeks olla, anna endast märku aadressil evelyn.harm@pohja-sakala.ee. Kirjuta palun kindlasti oma telefoninumber ning kas omad võimalust kasutada autot – samuti muu info, mida pead vajalikuks, täpsustamaks kus, mil viisil ja millal saaksid abiks olla. Vabatahtlikega võetakse ühendust konkreetse vajaduse tekkimisel.

Praegu saame hoida kokku ja üksteist toetada. Paluge abi ja püüame teid aidata. Pakkuge end vabatahtlikeks ja võib tulla hetk, kus meie palume teid appi sotsiaaltöö korraldamisel vanemate inimestele.

Abi vajadusest ja valmisolekust kellelegi abiks olla saab teada anda ka rakenduse COVID-help kaudu www.kogukondaitab.ee.