Hääletamine toimub 1. -14. november 2019

Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vallas.
Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt valla veebilehel identifitseerides ennast elektrooniliselt.
Isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab hääletada paberkandjal valla teenuskeskustes.
Elektrooniliselt saab hääletada AS EOMAP poolt arendatavas KOVGIS EVALD keskkonnas. Hääletamiseks tuleb sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID abil (nupud all paremas nurgas).
Ettepanekute nägemiseks ja hääletamiseks tuleb vajutada nuppu ETTEPANEKUD. 
 
 

 

 

« Tagasi

Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise täiendatud ja parandatud aruande avalikust väljapanekust

Keskkonnaamet teatab Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise täiendatud ja parandatud aruande avalikust väljapanekust ja aruandele seisukohtade esitamise võimalusest.

Täiendatud KMH aruande eelnõu ja lisadega saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee, alalehel uudised, pressiinfo, keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek (Lõuna regiooni KMH-d): https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek või  tööpäeviti Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, 71014 Viljandi, II korrus).

KMH aruande kohta saab Keskkonnaametile (Paala tee 4, 71014 Viljandi) või info@keskkonnaamet.ee) esitada kirjalikke ettepanekuid, seisukohti ja küsimusi ajavahemikus 28. oktoober kuni 11. november 2019.