« Tagasi

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise Põhja-Sakala vallas asuva riigi omandis oleva kinnisasja kasutamiseks:

1)  Paaksima küla, Pammi  (katastritunnus 35701:001:0068, suurus 99,96 ha, kasutusala suurus 87,58 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)

Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 31. märts 2020 kell 10.30.

Täpsem informatsioon Maa-ameti kodulehel.