« Tagasi

Enampakkumised riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise järgmiste Põhja-Sakala vallas asuvate riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks:

1)  Võhma linn, Pargiääre  (katastritunnus 91201:001:0274, suurus 0,6807 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)

2)  Kirivere küla, Tasa (katastritunnus 35701:001:0226, suurus 6,50 ha, sihtotstarve maatulundusmaa)

Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 16. jaanuar 2020 kell 10.30

Täpsem informatsioon Maa-ameti kodulehel www.maaamet.ee