« Tagasi

Kaasava eelarve hääletustulemused selgunud

Kaasava eelarve hääletuse tulemused on selgunud – kõige rohkem kogus toetust projekt „Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine", mis sai kokku 167 häält.

Komisjon kogunes esmaspäeval, 18. novembril paberil laekunud hääli lugema. Paberkandjal hääletas 50 inimest. Kaks sedelit viiekümnest olid kehtetud - ühel puudus allkiri, teisel kuupäev ja kellaaeg. Lisaks laekus neli digitaalselt allkirjastatud avaldust läbi valla kodulehe. Vormidel oli sõnadega selgelt väljendatud, kelle poolt soovitakse hääletada ja avaldused olid digitaalselt allkirjastatud. Komisjoni liikmed otsustasid vormidel esitatud hääli arvestada.

Rahva lemmikuks osutunud projektile „Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine" (167 häält) järgnesid „Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas" (125 häält) ja „Vastupidav mänguväljak – turnikas Olustverre" (104 häält).

Rahvahääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht oli rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas.
Hääletusel osales 482 valla kodanikku – iga inimene sai anda kuni 3 häält.

PINGERIDA:
Suure-Jaani järvele muusikapaviljoni ja purskkaevu taastamine 167
Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine Kõpu piirkonnas 125
Vastupidav mänguväljak – turnikas Olustverre 104
Ilus heli Suure-Jaani Gümnaasiumi aulasse 103
Led tuledest kuusepuud valla piirkonnakeskustesse 89
Vastemõisa ujumiskoha korrastamine 79
Vabadussõjas langenute mälestustahvlid Kõppu, Suure-Jaani, Pilistverre 70
Korralik põrand Suure-Jaani kultuurimaja saalile 45
Koerte mängu-jalutusväljak Võhmasse 43
HÄÄLI KOKKU 825

Kaasava eelarve projekti laekus kokku 22 ettepanekut 21-lt inimeselt. Nendest ideedest hindas komisjon üheksa ideed vallavolikogu poolt kehtestatud määrusele vastavateks ja seega rahvahääletusele sobivateks. Kaasava eelarve hääletus toimus vallamajas, teenuskeskustes ja veebikeskkonnas.