« Tagasi

Tähelepanu - eriolukord!

Hea Põhja-Sakala valla inimene!

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.
Selleks, et võimalikult targalt toimetada, tuleb tähelepanelikult järgida Terviseameti, ministeeriumite ja kohaliku omavalitsuse poolt saadetud juhiseid. Vabariigi Valitsus on andud 12. märtsil 2020 korralduse nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil". Sellest lähtuvalt muutub meie kõigi elukorraldus.

Seoses eriolukorra kehtestamisega on kuni 1. maini keelatud kõik avalikud kogunemised.

Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö

Alates esmaspäevast, 16. märtsist peatatakse kõikides Põhja-Sakala valla koolides (sh Lahmuse Kool) tavapärane õppetöö ning viiakse see üle kaug- ja koduõppevormile. Haridusasutused on koostanud tegevusplaanid õppetöö korraldamiseks eriolukorras.

Põhja-Sakala valla lasteaiad jätkavad esialgu tegevust. Lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt.
Head lapsevanemad, kutsume teid kõiki üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist peatatakse huvihariduse andmine.
Lisaks koolidele on esmaspäevast alates suletud huvikoolid, noortekeskused, spordisaalid, kultuuriasutused (sh Kõpu Külastuskeskus) muuseumid ja raamatukogud. Ei toimu huvitegevust nii noortele kui täiskasvanutele (ära jäävad kõik treeningud, proovid, võistlused).

Etendused, kontserdid ja konverentsid on keelatud. 14. märtsil lisandus info, et keelatud on ka jumalateenistused.

Esialgu jätkas tavapärast tööd Suure-Jaani Tervisekoda. 14. märtsi õhtul lisandus info, et suletakse ka veekeskused.

Sotsiaalvaldkond

Võhma Päevakeskus on esialgselt suletud kuni 30.03.2020 ning seal pakutavaid teenuseid (pesupesemine, soe toit, dušš) ei saa kasutada. Koduhooldusteenust pakutakse minimaalses mahus. Eakate transpordiringid jäävad esialgu kaheks nädalaks ära.

Sotsiaaltöötajad nõustavad inimesi e-posti ja telefoni teel. Avaldusi võetakse vastu telefoni teel suuliselt, vajadusel helistatakse üle ja küsitakse infot juurde.

♦ Kõo piirkonna sotsiaaltööspetsialist Piret Jukk, tel 437 8538; 5855 9980, e-post: piret.jukk@pohja-sakala.ee
♦ Kõpu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Aigi Pihlak, tel 439 6636; 515 6634, e-post: aigi.pihlak@pohja-sakala.ee
♦ Suure-Jaani piirkonna sotsiaaltöötajad Maie Käba ja Ülle Udras, tel 435 5438; Maie Käba tel 502 8544, e-post: maie.kaba@pohja-sakala.ee; Ülle Udras e-post: ylle.udras@pohja-sakala.ee
♦ Võhma piirkonna sotsiaaltööspetsialist Olga Laanepuu, tel 437 7062; 5669 5308, e-post: olga.laanepuu@pohja-sakala.ee

Tähelepanu!

Vallamaja ning Kõo, Kõpu ja Võhma teenuskeskuste teenistujate vastuvõtuajad on tühistatud. Teenuste saamiseks ja toimingute tegemiseks palume pöörduda telefoni, kirja või e-posti teel, vältides kohaletulekut vallamajja ja teenuskeskustesse.

Vallamaja infotelefon 435 5444;
Sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitja 437 8538, 5855 9980;
Võhma teenuskeskus 437 7212, 5345 0967;
Kõo teenuskeskus 437 8530, 505 1472;
Kõpu teenuskeskus 439 6622,

Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Hoidkem end ja teisi!