« Tagasi

Tähelepanu lapsevanemad!

Head lapsevanemad

Valitsuskabinet on otsustanud, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Põhja-Sakala vald annab teada, et meie lasteaiad jätkavad esialgu tegevust. Kõigis valla lasteaedades on valmisolek lastehoiuteenuse osutamiseks olemas. Paljud lapsevanemad on järginud valitsuskabineti juhiseid ja ei ole toonud lapsi lasteaeda. Täname teid mõistva ja vastutustundliku suhtumise eest!

Oleme tänulikud, kui informeerite lasteaeda lapse naasmisest vastavalt lasteaia kodukorrale. See tagab asutuses parema valmisoleku ja töökorralduse.

Meie palve lastevanematele on: kui on vähegi võimalik, palun jätke lapsed koju. Palun jälgige enda ja pereliikmete tervislikku seisundit.

Anname teada, et lasteaiad on kujundanud järgmise seisukoha: haigeid, selgete haigustunnustega või riskipiirkondadest reisilt tagasi tulnud lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaial on õigus haigeid lapsi, kes ohustavad teiste tervist, koju saata.

Täpsem info: https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

Kutsume kõiki hoidma oma tervist ning järgima varasemast enam hügieeninõudeid. Palun loe Terviseameti soovitusi.

 

Tervist ja kannatlikku meelt!
Kaie Toobal
haridusspetsialist