« Tagasi

Vallavalitsus ootab 15. aprilliks tolmutõrjetööde avaldusi

Põhja-Sakala Vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 35 „Põhja-Sakala vallateedel tolmutõrje läbiviimise kord" reguleerib valla eelarvest tolmutõrje rahastamise tingimusi kruusakattega kohalikel teedel ja erateedel, mis on määratud avalikult kasutatavateks teedeks.

Tolmutõrjetöid tehakse üks kord aastas peale teede kevadist profileerimist.

Vallavalitsuse poolt tellitava teenusega hõlmatakse teelõigud järgmistel tingimustel:
1. Hõlmatav teelõik on pikkusega kuni 200 meetrit.
2. Elamu asub teele lähemal kui 50 m.

Kinnistu omanik tasub 25% omaosaluse maksumuse peale tolmutõrjetööde teostamist vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel.

Avaldajal palume tööde teostamiseks paigaldada teelõigule märgised.

Tolmutõrjetööde saamiseks tuleb kinnistu omanikul esitada 15. aprilliks vallavalitsusele kirjalik sooviavaldus RTF   PDF   elektrooniline avaldus.


Are Aua
ühistranspordi- ja teedespetsialist