Võhma Päevakeskus

 Võhma Päevakeskus on seoses eriolukorraga SULETUD.
• Ei toimu üritusi, ei saa pesta pesu. käia duši all ega tellida sooja toitu.
• Koduhooldusklientidele on teada antud neid puudutav info, kuidas toimub sel ajavahemikul teenus.
• Juhataja ja tegevusjuhendajad teevad tööd kodukontorites.
• Sotsiaaltransporditeenuse sõidud, mida saab edasi lükata, lükatakse edasi.
Loodame kõigi mõistvale suhtumisele!
VÕHMA PÄEVAKESKUS on segatüüpi päevane hoolekandeasutus. Päevakeskuses osutatakse teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele.
 
Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat igapäevast iseseisvat toimetulekut, ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.
 
Päevakeskuses osutatavad teenused:
  • erihoolekandeteenused;
  • kohaliku omavalitsuse osutatavad ja korraldatavad teenused;
  • vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  • muud sotsiaal- ja tugiteenused.
Päevakeskus on Sotsiaalkindlustusameti partner erihoolekandeteenuse osutamisel: igapäevaelu toetamise teenus ja toetatud elamise teenus.
 
Lisaks osutatakse pesupesemise teenust, duši kasutamise teenust, koduhooldusteenust.
Teenuste hinnad:
Teenuse nimetus alates 01.11.2019
pesu pesemine päevakeskuse kliendile
päevakeskuse või kliendi pesuvahendiga
1 euro masinatäis
duši kasutamine 1 euro kord
päevakeskuse ruumide üürimine vallavalitsuse hallatavatele asutustele vajadusel kasutamiseks tasuta, kooskõlastatuna päevakeskuse juhatajaga

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldus nr 507 "Võhma Päevakeskuse teenuste hinna kinnitamine" 

 
Eakatel on võimalus 2 korda nädalas osaleda võimlemisringis, tähistatakse tähtpäevi, korraldatakse üritusi, tehakse väljasõite.
 
Infot toimuva kohta leiad ka Facebookist.
 
Päevakeskuse töötajad ja kontaktid:
Registrikood: 77000128
Veski tn 11, Võhma, Põhja-Sakala vald, 70602 Viljandi maakond
Üldtelefon: 437 7108
 
Päevakeskuse juhataja Tiina Grasberg
Telefon: 5323 9448, e-post: paevakeskus@vohma.ee
 
Tegevusjuhendajad:
Inga Nõu, tel 5855 4830
Kaidi Kala, tel 5356 5410
 
Oled oodatud!