Keskkonnateated

25.10.19

Komplekslubade taotlused

Kompleksloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Mangeni PM

Õhusaastelubade taotlused

Õhusaasteloa eelnõu avalikustamise teade – OÜ Kõo Agro

Keskkonnamõjude hindamine

  • Keskkonnaamet teatab Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

2019-07-03 Napsi turbatootmisalal kaevandamise jätkamisega kaasneva KMH aruanne (7.49 MB, PDF)(7,49 MB) ja selle lisamaterjalid (17.83 MB, PDF) (17,83 MB)

  • Keskkonnaamet teatab Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest

2019-07-03 Parika ja Parika II turbatootmisaladel kaevandamise jätkamisega kaasneva KMH aruanne (7.3 MB, PDF) (7,3 MB) ja selle lisamaterjalid(12.08 MB, PDF)(12 MB)

  • Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH

2016-06-21 Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH täiendatud ja parandatud aruanne (46.97 MB, PDF)

2019-10-09 Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud KMH täiendatud ja parandatud aruanne (10.48 MB, PDF) ja selle lisad 1-8 (2.73 MB, PDF)9-16 (15.51 MB, PDF)17-24 (19.07 MB, PDF) ja 26-27, 30-32 (18.51 MB, ZIP). KMH aruande lisad 1-24 on aruande 2016. a versioonist (tehtud väljavõte)

 

Looduskaitsealad

  • Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse määruse „Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskiri" lisa KAART

Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise täiendav avalikustamine - lisainfo siin

Määruse eelnõu on täiendaval avalikul arutelul, kuna kaitse-eeskirja eelnõusse viidi sisse muudatus, millega keelatakse kaitseala Sakala tee piiranguvööndis uuendusraie. Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 4, Viljandi) ning Põhja-Sakala vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani) ajavahemikus 21.10. – 10.11.2019. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

Põhja-Sakala vallas tekivad uued kaitsealad Kõpu piirkonnas:

Naistevalla looduskaitseala ja

Kuninga-Rimmu looduskaitseala

 

 

 

Toimetaja: KÄRT LINDER