Riigikogu valimiste tulemused

Hääletamisest osavõtu statistika

Hääletamis- ja valimistulemused: Eestisvalimisringkonnas nr 8 (Järva- ja Viljandimaal)

Valitud Riigikogu liikmed

Detailne hääletamistulemus: Eestisvalimisringkonnas nr 8 (Järva- ja Viljandimaal)

 

Riigikogu valimised – 3. märts 2019

1.03.19
 Häälte lugemine toimub esmaspäeval, 4. märtsil kell 10 Põhja-Sakala vallamaja II korruse saalis (Lembitu pst 42 Suure-Jaani linn).  

Eelhääletamine maakonnakeskustes (Sakala Keskus; Tallinna tn 5, Viljandi): 21.–24. veebruar kell 12–20

Eelhääletamine: 25.–27. veebruar kell 12–20

Elektrooniline hääletamine: 21. veebruar kell 9 kuni 27. veebruar kell 18

Valimispäev: 3. märts kell 9–20

Põhja-Sakala vald asub valimisringkonnas nr 8 Järva- ja Viljandimaa, kus Riigikokku kandideerivad 79 kandidaati.

Põhja-Sakala Vallavalitsus määras 09.01.2019 määrusega nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine" kindlaks valimisjaoskonnad.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 – Vallamaja, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 – Olustvere mõis, Olustvere alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
5) valimisjaoskond nr 5
Vastemõisa rahvamaja, Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (valimispäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
Sürgavere spordihoone, Sürgavere tee 11, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (kolmas eelhääletamise päev);
6) valimisjaoskond nr 6 – Tallinna tn 15, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

Valimisjaoskonnad ja nende piirid

 Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 1. veebruari seisuga!
Valimisjaoskondade rakenduse AVALIKU VAATE kaudu saab vaadata, kuhu on võimalik hääletama minna.


Riigikogu valimise seadus

Valimistoimingud ja tähtajad 2019. a Riigikogu valimistel


Riigikogu valimisi Põhja-Sakala vallas korraldab:
vallasekretär Veronika Ling
tel: 435 5436;  e-post: veronika.ling@pohja-sakala.ee