2021. aasta eelarve

Eelarve eelnõu koostamise ajakava:

Periood Tegevused Vastutaja(d)
28.10.2020 Tähtaeg:  
vallavalitsuse hallatava asutuse alaeelarve eelnõu koostamine hallatava asutuse juht
valdkonna alaeelarve eenõu koostamine valdkonnajuht
spetsialist
vallasekretär
osakonnajuhataja
11.11.2020 alaeelarvete kontrollnumbrite arutelu vallavalitsuse istungil  
12.11.2020 kontrollnumbrid saadetakse hallatavatele asutustele ja struktuuriüksustele  
12.11.2020 tähtaeg teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele toetuste taotluste esitamiseks  
16.11.2020 alaeelarvete eelnõud esitatakse vallavalitsusele  
25.11.2020 eelarve eelnõu arutelu vallavalitsuse istungil  
01.12.2020 eelarve eelnõu esitamine volikogule  
Detsember 2020 eelarve eelnõu arutelu volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis  

__________

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldus nr 595 "Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve eelnõu koostamise ajakava, põhimõtted ja vormid"

Lisa 1 – eelarve eelnõu koostamise ajakava
Lisa 2 – koosseis 2021. a eelarves
Lisa 3 – rahastusega projektid ja -programmid
Lisa 4 – ruumide üüritulu
Lisa 5 – liisingud
Lisa 6 – taotlus eelarve suurendamiseks 2021. aastal

2020. aasta eelarve

Tulumaks 2020

Eelarve täitmine 2020: I kvartal; II kvartal

Lühiülevaade 2020. aasta valla eelarvest

Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2020. aasta alaeelarved
 

Eelnõu koostamise ajakava:

Tähtaeg Toiming
20.09.2019 Tähtaeg vallavalitsuse osakondadele, valdkondade spetsialistidele, hallatavatele asutustele koosseisude ja töötasumäärade tabeli (LISA 1: Asutuse koosseis), probleemide, ettepanekute (LISA 2: Lisaraha taotlusvorm) ja väikeinvesteeringute taotluste esitamiseks vallavalitsusele vastavalt vajadustele
09.10.2019 alaeelarvete kontrollnumbrite arutelu vallavalitsuse istungil
10.10.2019 kontrollnumbrid saadetakse hallatavatele asutustele ja struktuuriüksustele
01.11.2019 tähtaeg teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele toetuste taotluste esitamiseks
04.11.2019 alaeelarvete eelnõud esitatakse vallavalitsusele
2019. a 48. nädal eelarve eelnõu arutelu vallavalitsuse istungil
01.12.2019 eelarve eelnõu esitamine volikogule
Detsember 2019 eelarve eelnõu arutelu volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis

__________

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldus nr 511 "Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve eelnõu koostamise ajakava"