PRIDE põhikoolitustest

16.07.19

Lisaks PRIDE eelkoolitusele, mis on mõeldud peredele, kes alles mõtlevad hakata kasvatama teistest vanematest sündinud lapsi, on Tervise Arengu Instituut (TAI) valmis saanud PRIDE põhikoolituste moodulid toetamaks peresid, kus juba kasvavad teistest vanematest sündinud lapsed.

PRIDE põhikoolituse eesmärk on pakkuda tuge ja enesearenguvõimalust peredele, kus juba kasvavad teistest vanematest sündinud lapsed. Koolitusel antakse peredele vajalikke teadmisi ja oskusi.

PRIDE eelkoolitusel osalejad on välja toonud, et korralduslikult peaksid põhikoolitused olema väga praktilise suunitlusega. Vähem teooriat ja rohkem aega aruteludeks – seda proovime ka peredele põhikoolituste kaudu pakkuda.

PRIDE põhikoolituse grupid komplekteeritakse vastavavalt vajadusele. Osa mooduleid on mõeldud nii lapsendajatele, hoolduspere vanematele kui eestkostjatele, samas on mooduleid, mis mõeldud ainult ühele sihtrühmale.

Koolitused toimuvad kas laupäeviti (8 akadeemilist tundi) või argipäeva õhtuti (4 akadeemilise tunni kaupa).

Lisaks tagab TAI perele vajadusel lapsehoiu. Peredele on tagatud koolituse raames ka toitlustus.

PRIDE põhikoolitusele saavad registreerida nii pered ise kui ka läbi SKA ja KOV-i.

Põhikoolituse teemad (teemad pikemalt eesti keeles ja vene keeles): 

  • Lapse areng ja kiindumus
  • Väärkohtlemine
  • Teismelise mõistmine ja toetamine
  • Lapse päritolu toetamine
  • Lapse vaimne tervis
  • Peres olemasolevate laste toetamine uue lapse perre lisandumisel
  • Vanema toimetuleku toetamine
  • Positiivne vanemlus

Moodulite seast võib valida endale sobivaima (sh võib osaleda ka mitmetes moodulites).

Koolitustele saab end registreerida SIIN.

Palume end registreerida esimesel võimalusel, kuna grupid võivad kiiresti täituda.

Anname ka teada, et oleme kasuperede jaoks loonud uue infokeskkonna – tarkvanem/kasupere

PRIDE põhikoolituste korraldamise eest vastutab: Sirli Arro, koolitusspetsialist.

Koolitust rahastatakse ESF TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine" meetme raames.

 

Автор: ANGELA HÄRM

Kasulikku

10.05.18

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud nii eesti- kui ka venekeelse käsiraamatu „TEEKOND ERILISE LAPSE KÕRVAL" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele.

Käsiraamat pakub lapse sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest nii sotsiaal-, haridus-, tervise kui tööelu valdkonnas ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

e-materjalid on leitavad Eesti Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel:

Paberkandjal käsiraamatuid aitab levitada ka Eesti suurim raamatukaupluste kett Apollo.
Erivajadustega laste lähedased saavad küsida nii eesti- kui ka venekeelset tasuta käsiraamatut 16-st Apollo raamatukauplusest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Viljandis, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Kuressaares.

   Raamatute arv on piiratud, seega tasuks raamatupoodi ette helistada ning küsida, kas soovitud materjali veel on.

Käsiraamatu lühitutvustus

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasoleva abini. Selle probleemi leevendamiseks andis EPIKoda välja käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel.

Käsiraamatu koostasid kahasse Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 20 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.

Lisaküsimused epikoda@epikoda.ee või telefonil 661 6144.


 

-------------------------
Materjali väljaandja Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoja eesmärk on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö. EPIKoda ühendab 48 puuetega inimeste ja krooniliste haigete organisatsiooni.

Lisainfo EPIKoja kodulehelt.

 

Автор: ANGELA HÄRM