Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuses on alates 1. aprillist 2020 muutusi

  • Inimese omaosalus on 0,20 eurot/kilomeeter.
    Seoses hinna tõusuga muutuvad ka kindlaks määratud hinnad (vt hinnakirja).
  • Taotlus esitatakse vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldus nr 68

--------------------------------------------------

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise korra § 30 reguleerib sotsiaaltransporditeenuse korraldamist vallas.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja suulise või kirjaliku taotluse alusel. Teenuse taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

 Taotlus esitatakse vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega.
 Sotsiaaltranspordi saamiseks pöörduda oma piirkonna sotsiaaltöötaja poole.

Sotsiaaltransporditeenus on tasuline. Inimese omaosalus on 0,15 senti kilomeeter.
Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 06.03.2019 korraldus nr 106

 Teenuse osutamisel mitmele isikule samaaegselt jagatakse teenuse hind isikute vahel pooleks ning igaüks maksab poole kehtestatud hinnast, v.a kindlaks määratud asukoha sisesed sõidud.

Sotsiaaltranspordi hinnad lähtuvalt sõidu lähte- ja sihtkohast:

Lähtekoht

Sihtkoht

Hind eurodes

  kuni 31.03.2020 alates 01.04.2020

Suure-Jaani

Viljandi

8 11

Kõpu

Viljandi

6 8

Võhma

Viljandi

10 13

Kõo

Viljandi

13 17

Vastemõisa

Viljandi

4 5

Olustvere

Viljandi

7 9

Sürgavere

Viljandi

6 8
       

Suure-Jaani

Tartu

30 39

Kõpu

Tartu

30 38

Võhma

Tartu

26 34

Kõo, Pilistvere

Tartu

23 30

Koksvere

Tartu

24 32

Olustvere

Tartu

29 37

Vastemõisa

Tartu

27 35

Sürgavere

Tartu

28 37
       

Reegoldi

Suure-Jaani

2 3

Kõo, Koksvere, Pilistvere

Põltsamaa

5 7

Võhma

Põltsamaa

8 11

Kõo

Võhma

3 4
       

Võhma linn, Suure-Jaani linn, Kõpu alevik, Olustvere alevik

sisene sõit

2 3