Põhja-Sakala valla sotsiaaltoetuste kord

 

Sotsiaaltoetuse taotlus  DOC   PDF

 

Leibkonna sissetuleku suurusest mittesõltuvad toetused:                                                                                                                                                                                                                                                            2018. aasta*

sünnitoetus

500 eurot DOC  PDF

ranitsatoetus (esmakordselt kooli mineva lapse toetus)

150 eurot

jõulupakid
(valla elanike registrisse kantud ja tegelikult valla territooriumil elavatele lastele alates sünnist kuni põhikooli lõpuni)

 

toetus lastele prillide ostmiseks (kuni 19-aastasele lapsele)

 

matusetoetus

250 eurot DOC  PDF

toetus eakate organisatsioonidele (tegevuste toetamiseks)

200 eurot aastas           

 

Leibkonna sissetuleku suurusest sõltuvad toetused:

koolieelikute alushariduse omandamise toetused (lasteaia õppekulude- ja toidukulude katteks)

 

kutsekooli õppima asunu toetus (põhikooli järgselt õppima asunud lastele üüri- ja toidukulude toetus)

 

muud täiendavad toetused või toetus raske majandusliku olukorra puhul

kuni 200 eurot,
erandjuhul kuni 500 eurot aastas

küttetoetus

kuni 100 eurot

vältimatu sotsiaalabi

kuni 30 eurot

 

*   Sotsiaaltoetuste suurused kinnitatud Põhja-Sakala Vallavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 24 "Sotsiaaltoetuste suurus 2018. aastal".