Viljandimaa ettevõtjate mentorklubi ootab osalejaid

Hea ettevõtja, kes oled tegutsenud 1–3 aastat!

Viljandimaa Arenduskeskus korraldab taas mentorklubi, mille kohtumiste raames toimuvad ettevõtlusalased koolitused, suhtlus mentorite ja teiste ettevõtjatega ning külastatakse põnevaid ettevõtteid. Iga alustav ettevõtja saab endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks eesmärkide saavutamisel.

Mentorlusprogrammis saab osaleda:

 • 8–12 Viljandi maakonna alustavat ettevõtjat;
 • 6 mentorit, kelleks on kogemustega ettevõtjad.
Mentoritena panustavad:
 • Hanna Jõgi – Personalidisain OÜ
 • Sander Kütt – Marsan Print OÜ, MK Loodusravi OÜ, Kidsmed OÜ
 • Kristiina Sipelgas – Sipelgas kuubis OÜ
 • Tiina Pitsenko – A.T. Epopõrandad OÜ
 • Priit Oks – Kreatiiv Koondis OÜ, Puutohter OÜ, MTÜ Eesti Identiteedi, MTÜ Kultuuri Koda
 • Kait Lukka – BHC AS, MTÜ Viljandi Lennukitehas, MTÜ StartUp Viljandi

Mentorprogrammi kohtumiste kuupäevad:

 • 13.–14. veebruar 2020, avakohtumine – Tutvustus, eesmärkide seadmine ja tegevuskava koostamine. Koolitaja Elmo Puidet. Koolituspäevad Tartus. Toimuvad ettevõtete külastused Tartus.
 • 11. märts 2020, tootearendus, bränding ja reklaam, lektor Kerstin Raidma Tabasco OÜ loovjuht. Koolituspäev toimub Viljandimaal.
 • 14.–15. aprill 2020, turundus – Turunduskoolitus "Nullist" sotsiaalmeedia koolitajatega Sven Nuum ja Teet Torimiga (Boost Yourself-i asutajad). Koolituspäevad toimuvad Saaremaal.
 • 7. mai 2020, koolitus osalejate valitud teemal ning mentorklubi kokkuvõtted. Päev toimub Viljandis.

Mentorprogrammis osalemine maksab 50 eurot ettevõtte kohta (hind sisaldab majutusi ja koolituspäevade toitlustust). Arve osalemise kohta saadetakse ettevõttele hiljemalt 1 nädal enne esimest koolituspäeva, siis kui mentorlusprogrammis osalejate nimekiri on kinnitatud.

Mentorprogramm sobib sulle, kui soovid:

 • omandada uusi teadmisi läbi koolituste;
 • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
 • saada ja jagada kogemusi;
 • analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid, erinevaid vaatenurki ja arvamusi.

Mida annab mentorlusprogramm?

 • 5–6 kasulikku ühisüritust. Mentorklubi jooksul korraldatakse 5–6 erinevat üritust – kontaktüritused, ühe- või kahepäevased seminarid, õppereisid jms. Mitmed üritused on kahepäevased ning sisaldavad erinevate maakondade ettevõtete külastusi.
 • Isiklik mentor kogenud ettevõtja näol. Iga mentorklubis osalev mentii saab konkreetse mentori, kellega ka väljaspool klubi toimumise aega on võimalik personaalselt oma ettevõtte teemadel suhelda. Mentori roll on pakkuda oma juhendatavale inspiratsiooni ja indu, jagades oma kogemusi ning aidates alustaval ettevõtjal oma tegevuses tõusta uuele tasemele.
 • Laiem suhtlusvõrgustik. Mentorprogrammi tegevustes osaledes tutvud teiste alustanud ettevõtjatega oma maakonnas ning saad jagada kogemusi ettevõttega alustamisest ja arendamisest. Koostöövõrgustik ühiste eesmärkide seadmiseks.

Varasemad osalejad on hinnanud kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja kliente.

Osalemiseks:
Registreeri end SIIN hiljemalt 02. veebruariks 2020!

Lisainfo: Kaja Lääts, Mentorlusprogrammi Viljandimaa projektijuht
tel +372 5788 0445; e-post: kaja.laats@viljandimaa.ee

Viljandimaa Arenduskeskuse koduleht
 

Tootearenduse ja turunduse aluste õppepäevad

MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldab kolm tootearenduse ja turunduse aluste õppepäeva oma piirkonna ettevõtjatele ja teistele huvilistele (turismitöötajad, käsitöölised, kultuuritöötajad jt).

Kolmas õppepäev toimub 23. jaanuaril kell 10–15.15 Kolga-Jaani kohviku majas (rahvamaja vastas).

Viimasel õppepäeval käsitleme selliseid teemasid nagu koostöö olulisus ja võimalused. Siinkohal on mõeldud koostööd nii ettevõtjate kui erinevate sektorite vahel. Lisaks arutleme kaasaegse turunduse ning tagasiside küsimise teemadel.

Koolitaja TÜ Pärnu kolledži õppejõud Liis Juust. Õppepäev on osalejatele tasuta. Koolitus on osa ühisprojektist „Kohaliku toiduressursi arendamine". 

Vajalik etteregistreerimine hiljemalt 20. jaanuariks.
Kontakt: Jane Nirgi, meetmespetsialist, tel 5855 3886; e-post: jane@vortsjarveyhendus.ee.

Ühisturunduse projekti raames korraldatavad koolitused

10.10.19

Head ettevõtjad ja huvilised Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Rohelise Jõemaa piirkonnast!

Mulgimaa Arenduskoda kutsub ettevõtjaid 1. oktoobril 2019 algusega kell 10:45 Riidaja kultuurimajja koolituspäevale "TEENUSE JA TOOTE ARENDAMINE". Rohkem infot SIIN.

Koolitaja Mairo Rääsk on pikaajalise kogemusega teenuste arendaja, Mairo on teenuseid arendanud Maanteemuuseumi juhi ja TÜ muuseumi direktori kohusetäitjana, praegu OÜ Blueray tegevjuhina. Koolitajana läbi viinud erinevaid teenuse arendamisega seotud seminare nii ettevõtjatele kui õpetajatele.

Koolitus algab kogunemisega kell 10:45 ning kestab kuni 18:00. Osalustasu 5 eurot.

Vajalik on eelregistreerimine! Kui plaanid osalemist, palun registreeru SIIN.

Registreerumise kinnitab osalustasu arve tasumine!

 

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda korraldab 2019. aastal järgnevad koolitused:

29.–30.10.2019 Kildu külalistemajas:

29.10.2019 Sotsiaalmeedia kasutamine turunduses (Birgit Tuulemäe, 6 tundi)
30.10.2019 Pildi- ja videotöötlus. Lihtsama trükise kujundamine (Maarja Pajusalu, 6 tundi)

19.11.2019 Männimäe külalistemajas, Viljandis:

Ühistoodete, sh tasulised paketid ja tasuta marsruudid, kujundamine valitud sihtrühmadele. Ühistoote hinnastamine (Liis Juust, 6 tundi)

Kõigil koolituspäevadel nõuetekohaselt osalenud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tunnistuse, 2AP kohta.

Anneli Roosalu
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevjuht
+372 5303 8361

Teave ettevõtjatele

10. september kuni 1. oktoober praktiline turunduse koolitusprogramm mikro- ja väikeettevõtjale

Viljandimaa Arenduskeskus on kokku pannud neljast teemast koosneva praktilise turunduse koolitusprogrammi mikro- ja väikeettevõtjale.

Programm koosneb neljast koolituspäevast ja üks koolitus kestab 3 tundi.
Kogemusi, õpetusi ja teadmisi jagab praktik ja turundusettevõtja Marko Medar - Manimal OÜ.

Programmi teemad: sotsiaalmeedia, Google AdWords, Google  Analytics, kodulehe analüüs. Täpsema teemade info leiad Viljandimaa Arenduskeskuse kodulehelt.

Koolitusel osalejal tuleb kaasa võtta oma arvuti, et õpitut kohe rakendada.
Koolitusel on 15 kohta, et  koolitaja jõuaks igaühega personaalselt tegeleda.

Kuupäevad: 10. september, 17. september, 24. september ja 01. oktoober.
Kell 9–12.00 (sh 1 sirutuspaus)
Kus: Park Hotell Viljandi seminariruumis.

Registreerimine avatud kuni 5.september või kuniks kohti jätkub! Registreeru SIIN.

Kogu koolitusprogrammi tasu: 75 eurot osaleja kohta (4 korda).

Lisaküsimused: tiina.pitsenko@viljandimaa.ee või telefonil 5550 2447.


Alustava ettevõtja baaskoolituse Viljandi grupp alustab 15. oktoobril

Soovid alustada ettevõtlusega, kuid ei tea kuidas? Osale alustava ettevõtja baaskoolitusel, mis annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Baaskoolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas, sh Viljandis 15. oktoober kuni 20. november.

Koolitus pakub:

 • 7 koolituspäeva ja 56 akadeemilist tundi
 • praktilisi ülesandeid
 • valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on abiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel

Vaata lähemalt Viljandi grupi kuupäevade ja koolitajate kohta SIIT.

Lisainfo: Kaja Lääts, kaja.laats@viljandimaa.ee, 5788 0445.


18. september kuni 9. oktoober on avatud PRIA meetme taotlusvoor „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas"

Meetme peamine eesmärk on maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA kodulehel SIIN.

Selleks, et teave mitmekesistamise meetme kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni, toimuvad ka infopäevad erinevates maakondades, leia kuupäevad Viljandimaa Arenduskeskuse kodulehelt SIIN.

16.–23. septembril on avatud MTÜ Võrtsjärve Ühenduse LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtt meetmes "Konkurentsivõimeline ettevõtlus"

Projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 22. november 2019.
Meetme eelarve kokku on 170 000 eurot. Maksimaalne projektitoetuse summa on 45 000 eurot.

Taotlemispiirkond on haldusreformi eelne (20.10.2017) Võrtsjärve Ühenduse piirkond (Võhma linn, endised Kolga-Jaani, Kõo, Rannu ja Rõngu vallad).

Info taotlemisega seonduva kohta leiate MTÜ Võrtsjärve Ühenduse kodulehelt SIIN.

Taotluste esitamine toimub elektroonselt e-pria keskkonnas.

Lisainfo: meetmespetsialist Jane Nirgi, jane@vortsjarveyhendus.ee; 5855 3886.


Hea ettevõtja, kutsume teid taas huvilistele 8. oktoobril oma ettevõtte uksi avama!

Avatud ettevõtete päev toimub tänavu teist korda EAS ellu kutsumisel ja maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel 8. oktoobril ettevõtlusnädala raames.

Ettevõtte poolt määratud kellaaegadel 8. oktoobril 2019 on kõikidel inimestel võimalus külastada ettevõtteid üle Eesti. Külastamine eeldab ette registreerimist, mida saavad inimesed (sh koolide grupid) teha avatud ettevõtete päeva veebilehel Külastajale.

Külastajate registreerimine kestab 9. septembrist kuni 6. oktoobri kella 12ni. Ettevõtte kontaktmeilile saadetakse 6. oktoobril kella 15ks registreerunute nimekirjad.

Lisainfo ja nõuanded ettevõttele päeva sujuvaks korraldamiseks leiate avatud ettevõtete päeva veebilehe allosas Nõuanded ettevõtjale.

Lisainfo: Säde Otsa – projektijuht, sade.otsa@ettevotlusnadal.ee, 5564 0054.

Luba külastajatel vaadata ja avastada oma ettevõtte edutegureid!

 

Jälgige jooksvalt uudiseid ka meie kodulehel ja Facebookis.
 

Kaja Lääts
SA Viljandimaa Arenduskeskus
ettevõtluskonsultant
+372 5788 0445; kaja.laats@viljandimaa.ee

 

 

Toimetaja: ANGELA HÄRM